Knjizhnica Revije SRP

 

Milan Shtruc

 

PRVI SLOVAR SIMBOLOV V

CHRKAH LATINICHNE PISAVE 

 

 

 

 

Negovska chelada shtev. 22 oziroma Negova B

 

 

Pogum Revije SRP 2020/2

 

 

 

Izdajatelj edicije Pogum Revije SRP

/na internetu/:

Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum /, Ljubljana

e.m. urednishtvo@revijasrp.si

i.a. http://www.revijasrp.si

Naslovnica: Negovska chelada sht. 22 oziroma Negova B

Urednishtvo:

Rajko Shushtarshich - odg. urednik

Ivo Antich - lektor in korektor

Katalozhni zapis o publikaciji

 

SHTRUC, Milan [Elektronski vir] :

Pvi slovar simbolov v chrkah latinichne pisave, Ljubljana :

Revija SRP, 2020 edicija sht.50

(Pogum Revije SRP, 2020-2)

Nachin dostopa: http (URL)

https://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2020-2/prvis_tisk.pdf

https://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2020-2/prvis_tisk.doc

https://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2020-2/

 

 

VSEBINA

 

1. UVOD

2. JEZIK IN GOVOR

3. PISAVE

4. ZGODBA O BABILONU

5. SIMBOLI V LATINICHNI CHRKOVNI PISAVI

6. SIMBOLI, ZNAKI, CHRKE IN ZLOGI

6.1. Simbol I za jaz in izhodishche ter chrka I

6.2. Simbol > za gibanje in njegovo smer

6.3. Simbola I in >, znak I> ter chrka D

6.4. Simbola I in <, znak I< ter chrki K, C in G

6.5. Simbola I in Λ znak  ter chrka A

6.6. Simbola < in >, znak ter chrka O

6.7. Simbola I in V, znak , chrki V in U ter Y in J

6.8. Simbola Λ in V, znak ΛV in chrka N

6.9. Simbola I in >, znak I>in chrka P

6.10. Simbola I in , znak I in chrka B

6. 11. Simbola > in <, znak >< ter chrki X in T

6.12. Simbola > in <, znaka in ter chrki S in Z

6.13. Simbola I in V ali Λ, znak IV ali ΛI ter chrka L

6.14. Simbola I in , znak I in chrka R

6.15. Simbola I in V, znak IVI in chrka M

6.16. Simbola I in , znak I in chrka E

6.17. Simbol I v obliki III, znak I-I in chrka H

7. SHTEVILSKI SISTEMI

7.1. Enishki shtevilskimi sistem

7.2. Enishki znakovni shtevilski sistem

7.3. Shtevilski sistem na podlagi shtevila kotov

7.4. Shtevilka nich

8. STARODAVNA NAPISA IZ NEGOVE IN IDRIJE PRI BACHI

8.1. Pisati z desne v levo ali z leve v desno

8.2. Negovski napis

8.3. Napis iz Idrije pri Bachi

8.4 Slovenski shtevilski sistem

9. ZAKLJUCHEK

 

Pogum Revije SRP na internetu 2020-2, shtevilka 50