Zbornik Revije SRP 2006

Avgust Pirjevec

 

PREGLED CHRKARSKE PRAVDE

 

 

 

1750: Popovich, gl. op. k str. 28! /opomba se nanasha na naslednje besede v Chopovem zapisu o Janezu Zhigi Valentinu Popovichu: »Za slovenshchini posebne glasove je sprejel tudi posebne znake, in sicer she vech in deloma drugachne ko Ciril.«; cit. ibid. – op. ur./

1777: Ozhbald Gutsmann obzhaluje v slovenski slovnici (Windische Sprachlehre), da je latinica za glasove v slovenshchini nezadostna.

1780: Dobrovský obljubi »Alphabetarium slavicum« in misli na »nachrt pravopisa, ki bi bil prikladen za vse avstrijske Slovane«.

1806: Dobrovský o potrebi »sploshno veljavnega alfabeta«.

1808: Kopitar izda slovnico slovenskega jezika, zagovarja nachelo: »kolikor glasov, toliko znakov« in si zheli drugega Cirila, ki naj bi dopolnil latinski alfabet z znaki za vse slovanske jezike.

1810: Franc Bilc pripravlja reformo slovenske abecede in nachrt abecede za vse novoevropske jezike. Tudi Val. Vodnik sestavi poseben alfabet. Dobrovský odklanja vse predloge in je gluh za Kopitarjevo priganjanje, naj sestavi novo abecedo.

1812: Kopitar se odlochi, da bo sam sestavil novo abecedo.

1820: Shod abecedarjev na Dunaju, navzochi so Dobrovský, Kopitar, Metelko, Ravnikar, Kalister in Shlakar.

1824: Dajnko izda slovensko slovnico z novimi chrkami (dajnchico), ki jih rabijo nekateri shtajerski pisatelji.

1825 izide Metelkova slovnica in dve Zalokarjevi knjigi, tiskani z metelchico.

Prvo rahlo kritiko o metelchici izreche Urban Jarnik, ki opozori Metelka, she preden je slovnica dotiskana, na koroshki izgovor polglasnika, dvojnega o in e in konchnic -ega, -emu.

(27. decembra): V pismu neznanemu prijatelju na Kranjskem pravi Chop, da je oblika novih chrk izkazhena, da rabi Metelko brez potrebe polglasnik in dvojni h.

1826: 12. avgusta sodi Dobrovský, da so nekateri Metelkovi znaki »barbarski«, da ni mogoche razlochevati znakov za n, nj in l, lj, da je dvojni h nepotreben in tudi raba polglasnika mu ni povsem vshech.

Kopitar pismeno in ustno vsaj deloma soglasha z Dobrovským, tudi Ravnikar in Stanich nista zadovoljna z obliko novih chrk.

1826 —1830 izide vech knjig z metelchico; Zalokarjeve nabozhne, Potochnikove »Svete pesmi« in Metelkove sholske knjige.

1831: od 14. maja do 24. septembra se bojujeta v »Carinthiji« Zupan in Burger proti in za nove chrke. 24. junija: Chopovo pismo Shafaříku.

31. decembra izide v Ilirskem listu chlanek o slovenskem jeziku, ki obsoja abecedni prepir in uvedbo novih chrk. Pisec ni znan. Ch.-ov krog misli na Slomshka.

1832: Murko izda v Gradcu slovensko slovnico za Nemce in zagovarja v uvodu bohorichico.

februarja in marca mesca je Presheren v Celovcu in pishe Ch.-u, naj vendar zhe oceni Kr. Chbelico in naj pove svoje misli o abecednem boju.

Zupanov nastop je odvrnil od metelchice Jarnika, ki tiska svoj »Etimologikon« v bohorichici.

10. marca pohvali »Lubomir« (Slomshek) v »Carinthiji« Murkovo slovnico in odlochitev proti metelchici.

31. maja izide Preshernov sonet o kashi.

decembra mesca pride v Ljubljano kritika Chelakovskega o Kr. Chbelici s pohvalo Preshernovega soneta o kashi, z obsodbo metelchice in nasvetom, naj sprejmejo Slovenci cheshki chrkopis.

1833: Chop posezhe v boj: gl. »Discacciamento«.

 

 

_______

Iz knjige: Matija Chop, Izbrano delo; priredil dr. Avgust Pirjevec; Celje 1935

 

 

 

 

Janez Galjot, Nasha prva revolucija /gledalishki list v Novi atlantidi/