Zbornik Revije SRP 2006

Matija Chop

 

PISMO MIHU TERLEJU
 
 

 

 

 
_______
Edini Chopov tekst v slovenskem jeziku: del pisma prijatelju Mihu Terleju, Lemberg, 10. aprila 1824 (Michael Terley; 1797-1847) v elegantni bohorichici. (Op. ur.)
 

 

Avgust Pirjevec, Pregled chrkarske pravde