Zbornik Revije SRP 2003

Sergej Solovjov

Iz zgodovinskega spomina

 

ANTICHNI PISCI O VENEDIH – SLOVANIH
(Odlomek)
 
 
 
 
Pisatelji I. st. nashega shtetja poznajo Slovane okoli Visle pod imenom Venedi, med sarmatskimi, finskimi in germanskimi plemeni ter naprej na vzhodu naletimo tudi na ime Srbov. Kratke opise o vsakdanu Slovanov–Venedov prvich srechamo pri Tacitu: sprva dvomi, h katerim plemenom prishtevati Venede, h germanskim ali sarmatskim. Venedi so prevzeli mnogo sarmatskih navad, pravi, ker se kot razbojniki potikajo po dezheli, ki lezhi med Pevcinami in Finci. Iz teh besed vidim, da so bili v ocheh Tacita Venedi po krutosti svojih navad podobni Sarmatom; Venedi so se v I. st. po Kristusu odlikovali po bojevitosti, kar je znak nenastanjenosti, nedavne preselitve. Po nachinu zhivljenja so se Tacitu zdeli podobni Sarmatom, ko pa se je bolj temeljito poglobil v njihov vsakdan, je bil prisiljen izjaviti, da so Venedi bolj sorodni evropskim plemenom: oni, pravi Tacit, gradijo domove, nosijo shchite in se bojujejo pesh, – v vsem tem se absolutno razlikujejo od Sarmatov, ki zhivijo v kibitki (nomadski shotor – op. prev.) in na konju. Tako prva zanesljiva porochila o nachinu zhivljenja Slovanov govorijo o tem, da so bili stalno naseljeni, popolno nasprotje nomadov; prvich Slovan stopa na zgodovinsko sceno kot evropski bojevnik – peshec s shchitom. Pisci naslednjih stoletij redno omenjajo med glavnimi narodi Sarmatije – Venede, naprej na vzhodu pa Srbe. V sredini VI. st. porochila o slovanskih plemenih in domovanjih postajajo bolj tochna: po Jordanesu se je shtevilno pleme Venedov razdelilo na dva naroda – na Slovane, ki so zhiveli od zgornje Visle na vzhod do Dnjepra, in na Ante, ki so bili mochnejshi od prvih in so zhiveli v pripontskih dezhelah, od Dnjepra do Dnjestra. Prokopij (Procopius) tudi pozna Slovane in Ante ter dodaja, da sta bila v starodavnih chasih oba naroda znana pod skupnim imenom Spori, v katerih novejshi raziskovalci ne neutemeljeno vidijo Srbe. Prokopij pravi, da na obali Azovskega morja zhivijo Uturguri, prostore naprej od njih proti severu pa zavzemajo shtevilni narodi Antov.

Iz knjige Zgodovina Rusije od najstarejshih chasov (v 15 knjigah), Moskva, 1959

 

Iz rushchine prevedel Just Rugel

 

_________
Sergej Mihajlovich Solovjov, (1820-79), ruski zgodovinar, chlan peterburshke Akademije znanosti (1882). Rektor Moskovske univerze (1871-77). Razprave o zgodovini Novgoroda, epohah Petra I., Aleksandra I., ruski zunanji politiki, historiografiji. Temeljno delo: Zgodovina Rusije od najstarejshih chasov (1851–1879).

 

Iz zgodovinskega spomina: Pavel V. Tulajev, Prva ruska znanstvena raziskava o Slovencih