BOHORICHICA
 
 
Zbornik Revije SRP
Ljubljana 2001
 
 

Knjizhnica Revije SRP

 
Izdajatelj edicije Zbornik Revije SRP:
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/
zavod za zalozhnishtvo na podrochju
kulture in umetnosti, Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r. 02017-51612450
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
 
Naslovnica: Adam Bohorich, Arcticae horulae, 1584
Urednishtvo:
Rajko Shushtarshich - odg. urednik
Ivo Antich - lektor in korektor
Lev Detela, Jolka Milich
 
CIP - Katalozhni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjizhnica, Ljubljana
811.163.6:003.349(082)
BOHORICHICA [Elektronski vir] /
[Rajko Shushtarshich - odg. urednik].- Ljubljana :
Revija SRP ; 2001. - (Zbornik Revije SRP; 2001, 1)
Nachin dostopa (URL): http://www.revijasrp.si
ISBN 961-6109-12-X
I. Shushtarshich Rajko
112726784
 
Izid zbornika so omogochili sodelavci
     
    BOHORICHICA II >
       
  Zbornik Revije SRP Ljubljana 2001    
 
 
AVTORJI V ZBORNIKU
3
 
Tematska razdelitev
       
 
UVOD ALI PREDGOVOR
6
 
 
UVODNA PREDSTAVITEV PROBLEMA SLOVENSKEGA CHRKOPISA
8
 
 
DOKUMENTI, PRICHEVANJA
21
 
 
ZGODOVINSKI SPOMIN O NASHIH PROTESTANTSKIH PISCIH,
UTEMELJITELJIH SLOVENSKE PISANE BESEDE, IN DRUGIH
 
64
 
 
STAREJSHI ZGODOVINSKI VIRI O NASHIH PREDNIKIH
99
 
 
AKTUALNO VPRASHALNICA
135
 
Vsebina
       
 
UVOD ali predgovor
6
 
 
UVODNA PREDSTAVITEV problema slovenskega chrkopisa
 
 
 
France Presheren, Zabavljivi sonetje
8
 
 
France Presheren, Nar vech sveta otrakam slishi Slave?
10
 
 
Rajko Shus, To ni shala
11
 
 
Ivo Antich, Kaša ali kasha
12
 
 
Ivo Antich, Nasha kasha zmeraj ista
13
 
 
Ivo Antich, Rana, v svetlobo dana
14
 
 
Ivo Antich, Clintonizmi
15
 
 
Lev Detela, Starosvetni spevi
17
 
 
DOKUMENTI, PRICHEVANJA: O novem chrkopisu v Reviji SRP
 
 
 
Rajko Shushtarshich, Bohorichica, dragi bralci!
21
 
 
Lev Detela, Sanje ali resnichnost?
22
 
 
Ivo Antich, V Evropo – z bohorichico
24
 
 
Ivo Antich, Mladina: V Evropo – z bohorichico?
27
 
 
Ivo Antich, Odmevi na odmeve
28
 
 
Lev Detela, O chrkah in chrkopisih
29
 
 
Ivo Antich, Potem pa vse tiho je bilo
34
 
 
Jolka Milich – Rajko Shushtarshich, Utrinki ob izidu zbornika Bohorichica
38
 
 
Jolka Milich, O mishmash narechju
48
 
 
Nelda Shtok–Vojska, Jezichna krashevka in istrsko narechje
52
 
 
Jolka Milich, Odgovor istrski pisateljici Neldi Shtok–Vojska
54
 
 
Rajko Shushtarshich, Utopija? /globalizacija planeta in bohorichica/
58
 
 
 
ZGODOVINSKI SPOMIN: O nashih protestantskih piscih,
utemeljiteljih slovenske pisane besede, in drugih zasluzhnih
 
 
 
 
Adam Bohorich, Zimske urice
64
 
 
Francka Premk, Vrachanje Ttubarjeve besede
70
 
 
Marijan Mauko, Slovenske kulturne dobe
77
 
 
Pavel Knobl, Sh... /Shtiri pare novih pesmi – naslovnica/
96
 
 
Srechko Kosovel, Refleksije o koroshkem dnevu /Koroshki plebiscit – 80 let/
97
 
 
STAREJSHI ZGODOVINSKI VIRI: O nashih prednikih
 
 
 
Lucijan Vuga, "Protoslovani" na Apeninskem polotoku
99
 
 
Lucijan Vuga, Indoevropejci
102
 
 
Lucijan Vuga, Ali je kljuch do Etrushchanov v Vinchi?
108
 
 
Lucijan Vuga, Veneti v luchi sodobne teorije kontinuitete
113
 
 
AKTUALNO – VPRASHALNICA
 
 
 
Rajko Shushtarshich, Vprashalnika o bohorichici
135
 
 
Rajko Shushtarshich (za Urednishtvo), Odprta vprashanja I – SAZU, France Bernik
139
 
 
Shtefan Oshtir, Vprashalnik Bohorichica, 1. Odgovor
141
 
 
Shtefan Oshtir, Pismo
142
 
 
Tomazh Savodnik, Kako se pishe …
143
 
 
Andrej Orel, Shumevci se nam rogajo
144
 
 
Wladyslaw Kryzia, Bohorichica zhe na Poljskem
146
 
 
Urednishtvo, Protiargument?
147
 
 
Rajko Shushtarshich, Javni razpis ali..?
148
 
 
Urednishtvo, Odprta vprashanja II – Slovenskemu parlamentu, Borut Pahor,
vsem poslanskim skupinam /ob zakonu o rabi slovenshchine/
 
150
 
 
Urednishtvo, Odprta vprashanja III – Institutu Jozhef Stefan, Vito Turk
153
 
 
VABILO K SODELOVANJU
155
 

 

BOHORICHICA II
Zbornik Revije SRP; 2003