revijasrp.si
 
 
 
Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
 
 
Letnik 18, junij 2010
shtevilka 97/98
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Revija SRP
junij 2010 shtevilka 97/98
 
 
Vsebina Revije SRP
         
  Ivana Lepushich Dokler rozhice zhlahtne cvedo
97/98, 4
 
  Damjan Jensterle Potovka
97/98, 5
 
  Matej Krajnc Mozh, ki je zgradil omaro iz modrostnih zob
97/98, 9
 
 
Adam Shuligoj
Impresija
97/98,12
 
 
Luka Hrovat
Mrtvilo
97/98, 14
 
 
Ivo Antich
Tigrov(s)ke
97/98, 16
 
 
Irene Navarra
prev.: Jolka Milich
Senchna ura
97/98, 20
 
 
Franko Bushich
Waka
97/98, 31
 
 
Edvard Kocbek
Chrno morje
97/98, 32
 
 
Iztok Vrhovec
Rihard, I
97/98, 35
 
 
Lev Detela
Propad, IV
97/98, 62
 
 
Lev Detela
Literarna popotovanja, VIII /Rodos – otok velikega Sonca/
97/98, 74
 
  Damir Globochnik Predmetno izhodishche, barvna atmosfera in svetloba
97/98, 78
 
  Mirko Rajnar Likovna dela /slike/
97/98, 80
 
 
Damir Globochnik
Kurentov album iz leta 1918
97/98,89
 
 
Ciril Gale
"Ikarus" med stripskimi "gladiatorji"
97/98, 93
 
 
Bozho Debeljak
Gladiatorji /iz stripa/
97/98, 94
 
 
Ivo Antich
Janez & Jovan /strip karikatura/
97/98, 95
 
  Matej Krajnc Tikpredvecherni sonetje
97/98, 96
 
 
Ivo Antich
Ducat dobronamernih (aforizmov)
97/98, 99
 
 
Ivo Antich
Epigramizmi: Anti(ch)kronika
97/98, 100
 
 
Ivo Antich
Popare
97/98, 103
 
 
Ivo Antich
Mnozhichnomedijske belezhke
97/98, 105
 

Chlovekov razvoj

  Rajko Shushtarshich Vizionarjem za narod ni mar /Zavednim Slovencem, III/
97/98, 117
 
  Rajko Shushtarshich Referendum za Slovenijo - drugi /Zavednim Slovencem, IV/
97/98, 121
 

Za zgodovinski spomin

  Andrej Lenarchich Mirovna konferenca o Jugoslaviji
97/98, 122
 
 
Andrej Lenarchich
O zgodovinski drzhavnosti Slovenskih dezhel (ter o Temeljni ustavni listini RS in o razsodbi US RS o arbitrazhnem sporazumu)
 
 
97/98, 128
 
 
  Andrej Lenarchich Invekcije, korekcije, III /Z Markom v mraku (demokracije)/
97/98, 134
 

Iz zgodovinskega spomina

  Radivoje Peshich Catena mundi /Spona sveta – Balkan/
97/98, 144
 
  Lucijan Vuga
Veneti v Troji, X
/Povezave med Hetiti in paflagonskimi Veneti, 4
Najnovejshe teorije o izvoru Indoevropejcev/
 
 
97/98, 147
 
Neprevedene knjige
  Lev Detela Na dnu druzhbene lestvice /André Pilz/
97/98, 176
 

Chitalnica

  Lev Detela Slovenski koroshki kriminalni roman /Kuchling/
97/98, 177
 
  Lev Detela Ljubezen in levkemija/Petrich/
97/98, 180
 
  Ivo Antich Med konkretizmom in eskapizmom/Detela/
97/98, 182
 

Vprashalnica

  Jolka Milich O prevajanju in poeziji, XV
97/98, 184
 
 
Lev Detela O esenci literature
97/98, 194

 

 
Ivo Antich
Tri mitropske »nobel lovke«
/Na rob Nobelovim nagradam 2009/
 
97/98, 198
 
 
  Matej Krajnc Nmau chez Izaro, nmau chez Kolpico?
97/98, 204
 
Dokumenti, prichevanja
 
Dokument 1
(na internetu)
 
ARTICLES PRÉLIMINAIRES DE PAIX
Mirovni sporazum med Napoleonom in cesarjem Francem, sklenjen pri Leobnu leta 1797
 
 
97/98