revijasrp.si
 
 
 
 
Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
 
 
Letnik 18, februar 2010
shtevilka 95/96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Revija SRP
februar 2010 shtevilka 95/96
 
 
Vsebina Revije SRP
         
  Josipina Turnograjska Zmiraj krasna je narava
95/96, 4
 
  Matej Krajnc Capini
95/96, 9
 
  David Bandelj Trenutki za spomin
95/96, 12
 
 
Gabriella Musetti
prev.: Jolka Milch
Posheven ostaja chas
95/96, 17
 
 
Franko Bushich
prev.: Ivan Dobnik
Vrtne impresije
95/96, 24
 
 
Nichita Stanescu
prev.: Ivo Antich
Lekcija o krogu
95/96, 25
 
 
Iztok Vrhovec
Ljubica in  ljubchek
95/96, 27
 
 
Iztok Vrhovec
Jagoda R.
95/96, 31
 
 
Ivo Antich
Posebna sorta
95/96, 34
 
  Matej Krajnc Damoklejev sech, II
95/96, 38
 
 
Lev Detela
Propad, III
95/96, 43
 
  Bogdan Novak Bratje sestre smrti, V
95/96, 62
 
 
Lev Detela
Literarna popotovanja, VII /Barcelona /
95/96, 70
 
 
Damir Globochnik
Ustvarjalni izzivi v likovnem opusu
Alenke Erzhen Shushtarshich
 
95/96, 77
 
  Alenka Erzhen Shushtarshich Likovna dela
95/96, 80
 
 
Damir Globochnik
Balkanska vojna v karikaturah in pesmih
95/96,89
 
 
Ivo Antich
Akim, Pavliha – zachetki slovenskega stripa
95/96, 95
 
 
Maks Toboljevich – Akim
Pustolovshchine v letu 1946 /iz stripa/
95/96, 97
 
 
Ivo Antich
Janez & Jovan /strip karikatura/
95/96, 98
 
  Matej Krajnc Megla /popevka/
95/96, 99
 
  Milan Fridauer – Fredi Aforizmi
95/96, 100
 
 
Ivo Antich
Epigramizmi: Anti(ch)kronika
95/96, 101
 
 
Ivo Antich
Popare
95/96, 104
 
 
Ivo Antich
Mnozhichnomedijske belezhke
95/96, 107
 

Chlovekov razvoj

  Rajko Shushtarshich O dobrososedskih odnosih (med narodi) in narodovi samobitnosti /Zavednim Slovencem, II/
 
95/96, 118
 

Za zgodovinski spomin

  Andrej Lenarchich Sporazum o arbitrazhi
95/96, 121
 

Iz zgodovinskega spomina

  Branko J. Hribovshek
Kamnorezi na Oneshkem jezeru, II
95/96, 128
 
  Lucijan Vuga
Veneti v Troji, IX
/Povezave med Hetiti in paflagonskimi Veneti, 3/
 
95/96, 164
 
Neprevedene knjige
  Lev Detela Literatura Made in Sweden /Torbjörn Flygt/
95/96, 183
 

Chitalnica

  Lev Detela Iskanje notranjega miru in svobode /Levstek /
95/96, 185
 
  Lev Detela O koncu drugega tisochletja na Slovenskem /Rebula/
95/96, 187

Vprashalnica

  Andrej Lenarchich Shtorija o uspehu
95/96, 190
 
 
Jolka Milich
O prevajanju in poeziji, XIV
93/94, 192
 
Dokumenti, prichevanja
 
Dokument 1
Martina Lippai
 
Sodba Vrhovnega sodishcha RS
 
95/96, 199
 
 
Dokument 2
Rajko Shushtarshich
 
Opombe urednika Revije SRP k sodbi VS RS
 
95/96, 204