revijasrp.si
 
 
 
Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
 
 
 
Letnik 17, oktober 2009
shtevilka 93/94
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revija SRP
oktober 2009 shtevilka 93/94
 
 
Vsebina Revije SRP
         
Fany Hausmann Umirajochi pesnik
93/94, 4
 
Matej Krajnc Mozh, ki je prebral sveto pismo v enem dnevu
93/94, 6
 
 
Ivo Antich
Tanke
93/94, 9
 
Tatjana Pregl Kobe Nisi in si
93/94, 11
 
Jolka Milich
Milo De Angelis
Gregorio Scalise
Marco Marangoni
Gabriella Sica
prev.: Jolka Milich
Kratek pesnishki sprehod
Palice
Umetniki
Che so besede dihanje
Oprostite, vas prosim
 
 
 
 
 
93/94, 19
 

Pedro Xisto Brazilski haiku
93/94, 35
 
 
Radovan Pavlovski
Gostija kljuchev
93/94, 37
 
Franko Bushich Otrochek
93/94, 39
 
 
Iztok Vrhovec
Zarota
93/94, 40
 
 
Iztok Vrhovec
Gospodar muh
93/94, 44
 
Matej Krajnc Damoklejev sech, I
93/94, 49
 
 
Lev Detela
Propad, II
93/94, 56
 
 
Bogdan Novak
Bratje sestre smrti, IV
93/94, 75
 
 
Lev Detela
Literarna popotovanja, VI /Benetke/
93/94, 81
 
 
Damir Globochnik
Kras kot duhovni prostor
93/94,86
 
Ivan Varl Likovna dela
93/94, 88
 
 
Damir Globochnik
Humoristichni list Shkrat (1927/1928)
93/94,97
 
Ciril Gale Med grafiko in pravom
93/94, 99
 
Jernej Rovshek Mostishcharji /iz stripa/
93/94, 100
 
 
Ivo Antich
Janez & Jovan/strip karikatura/
93/94, 101
 
Matej Krajnc Fotografije /popevka/
93/94, 102
 
Milan Fridauer Fredi Aforizmi
93/94, 104
 
 
Ivo Antich
Epigramizmi: Anti(ch)kronika
93/94, 105
 
 
Ivo Antich
Popare
93/94, 108
 
 
Ivo Antich
Mnozhichnomedijske belezhke
93/94, 110
 

Chlovekov razvoj

 
Rajko Shushtarshich
Chloveshtvo bi se lahko drugache razvijalo
93/94, 128
 

Za zgodovinski spomin

 
Andrej Lenarchich

Istrske manipulacije

93/94, 131
 

Iz zgodovinskega spomina

 
Lucijan Vuga
Veneti v Troji, VIII
/Povezave med Hetiti in paflagonskimi Veneti, 2/
 
93/94, 133
 
 
Branko J. Hribovshek
Kamnorezi na Oneshkem jezeru, I
93/94, 142
 
 
Milan Budimir
Ilirski sledovi v Iliadi
93/94, 173
 
Neprevedene knjige
 

Lev Detela
Aktualni akcenti sodobne avstrijske in nemshke literature
in likovne umetnosti /Manfred Chobot/
 
93/94, 178
 

Chitalnica

 
Lev Detela
Realnost lokalnega kolorita in zgodovine skozi optiko metaforichno barvitega sloga /Vilma Purich: Burjin chas/
93/94, 181
 
 
Lev Detela
Ponotranjeni obchutki in kritichni pogled chez nehumani svet /Ob novi pesnishki zbirki Marushe Krese/
93/94, 183
 

Vprashalnica

 
Lev Detela
Literarna vzajemnost na Dunaju
93/94, 185
 
 
Jolka Milich
O prevajanju in poeziji, XIII
93/94, 192
 
Dokumenti, prichevanja
 

Dokument 1
Rajko Shushtarshich
 
Nadzorstvena pritozhba (druga)
 
93/94, 202
 
 
Dokument 2
Franc Testen
Vrhovno sodishche RS
Urad predsednika /Obvestilo/
 
93/94, 206