Revija SRP 93/94

Dokumenti

Dokument 2

Obvestilo

/tudi v gajici/

 

Shtev.: Su Np 3/2009

Datum: 4. 3. 2009

 

g. Rajko Shushtarshich

Prazhakova 13

1000 LJUBLJANA

 

Zadeva: Obvestilo po chetrtem odstavku 6. chlena Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlashanja (Uradni list RS, sht.: 49/2006 ZVPSBNO in 117/2006 ZDoh-2)

 

Zveza: Nadzorstvena pritozhba z dne 15. 1. 2009 v upravni zadevi, opr. sht. X Ips 178/2006

 

Sposhtovani,

 

na podlagi prvega odstavka 5. chlena in chetrtega odstavka 6. chlena ZVPSBNO ter po danem porochilu vodje upravnega oddelka Vrhovnega sodishcha RS vas obveshchamo, da bo upravna zadeva, ki se na Vrhovnem sodishchu RS vodi pod opr. sht. X Ips 178/2006 in v kateri zastopate tozhecho stranko Revijo SRP, Prazhakova 13, Ljubljana, zaradi izbora javnih kulturnih programov, v roku, ki ni daljshi od 4 (shtirih) mesecev, predlozhena na sejo senata.

 

Lep pozdrav,

Postopek vodila:

vishja pravosodna sodelavka

 

 

V vednost:

 - 2x upravni oddelek - 1 x spis X Ips 178/2006 in 1 x upravna pisarna.

 

 

Vrhovno sodishche Republike Slovenije, p.p. 639, 1001 Ljubljana

Tel.: +386 (0) 1 366 42 00, Fax: + 386 (0) 1 366 43 01

urad.vsrs @ sodisce.si

www.sodisce.si

 

 

 

 

 

Dokument 2:

Obvestilo

/v gajici/

 

 

Štev.: Su Np 3/2009

Datum: 4. 3. 2009

 

g. Rajko Šuštaršič

Pražakova 13

1000 LJUBLJANA

 

Zadeva: Obvestilo po četrtem odstavku 6. člena Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št.: 49/2006 ZVPSBNO in 117/2006 ZDoh-2)

 

Zveza: Nadzorstvena pritožba z dne 15. 1. 2009 v upravni zadevi, opr. št. X Ips 178/2006

 

Spoštovani,

 

na podlagi prvega odstavka 5. člena in četrtega odstavka 6. člena ZVPSBNO ter po danem poročilu vodje upravnega oddelka Vrhovnega sodišča RS vas obveščamo, da bo upravna zadeva, ki se na Vrhovnem sodišču RS vodi pod opr. št. X Ips 178/2006 in v kateri zastopate tožečo stranko Revijo SRP, Pražakova 13, Ljubljana, zaradi izbora javnih kulturnih programov, v roku, ki ni daljši od 4 (štirih) mesecev, predložena na sejo senata.

 

Lep pozdrav,

Postopek vodila:

višja pravosodna sodelavka

 

 

 

V vednost:

 - 2x upravni oddelek - 1 x spis X Ips 178/2006 in 1 x upravna pisarna.

 

 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije, p.p. 639, 1001 Ljubljana

Tel.: +386 (0) 1 366 42 00, Fax: + 386 (0) 1 366 43 01

urad.vsrs @ sodisce.si

www.sodisce.si