revijasrp.si
 
 
 

Revija SRP

/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
Letnik 17, junij 2009
shtevilka 91/92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Revija SRP
junij 2009 shtevilka 91/92
 
 
Vsebina Revije SRP
         
 
Jovan Vesel Koseski
Potazhva
91/92, 4
 
 
Maja Razborshek
Velichastje
91/92, 6
 
 
Matej Krajnc
Likvidambri
91/92, 11
 
  Iztok Vrhovec Na drugem bregu
91/92, 14
 
 
Franko Bushich
Melanholija (drugich)
91/92, 17
 
 
Roberto Ferrari
prev.: Jolka Milich
Quidditas
91/92, 18
 
 
Francesco Tomada
prev.: Jolka Milich
Negativ in podoba
91/92, 23
 
 
Igor Zidich
prev.: Ivo Antich
Daljava
91/92, 34
 
 
Matjazh Jarc
Nekaj kratkih dnevnishkih zapisov
91/92, 36
 
  Iztok Vrhovec V gorah
91/92, 50
 
  Iztok Vrhovec Helga
91/92, 54
 
 
Polde Bibich
Ustvarjalni sanjach /Leon Dolinshek/
91/92, 60
 
 
Lev Detela
 Propad, I
91/92, 68
 
 
Bogdan Novak
Bratje sestre smrti, III
91/92, 77
 
 
Lev Detela
Literarna popotovanja, V /Rim/
91/92, 83
 
  Damir Globochnik Barve tishine in dramatichnosti 
91/92, 86
 
 
Jozhe Meglich
Likovna dela
91/92, 88
 
 
Damir Globochnik
Satirichni list Muhe (1926–1927)
91/92,97
 
 
Ciril Gale
Od zheleznine do stripske umetnine
91/92, 101
 
  Rade Miloshevich Trojanska vojna /iz stripa/
91/92, 102
 
 
Ivo Antich
Janez & Jovan/strip – karikatura/
91/92, 103
 
  Matej Krajnc
Chimba /popevka/
91/92, 104
 
 
Ivo Antich
Afirkanizmi
91/92, 105
 
 
Ivo Antich
Epigramizmi: Anti(ch)kronika
91/92, 106
 
 
Ivo Antich
Popare
91/92, 111
 
 
Ivo Antich
Mnozhichnomedijske belezhke
91/92, 114
 

Chlovekov razvoj

 
Rajko Shushtarshich
Geopolitichna strateshka razmishljanja /velike vojne?/
91/92, 129
 
 

Za zgodovinski spomin

 

 

Andrej Lenarchich
Regionalizacija Slovenije
/Nekaj bistvenih razlogov za regionalizacijo RS na temelju zgodovinskih slovenskih dezhel/
 
 
91/92, 133
 

 

  Andrej Lenarchich
Novi »trojni pakt«?
/K Mesichevemu intervjuju v trzhashkem chasopisu;
Pismo predsedniku Republike Slovenije/
 
 
91/92, 141
 
 
Andrej Lenarchich
Balkansko meshetarjenje
91/92, 146
 

Iz zgodovinskega spomina

 
Lucijan Vuga
Veneti v Troji, VII
/Povezave med Hetiti in paflagonskimi Veneti/
 
91/92, 148
 
 
Radivoje Peshich
prev.: Ivo Antich
Po sledovih avtohtonosti Slovanov na Balkanu
91/92, 178
 
Neprevedene knjige
  Lev Detela
Med literarnimi norchijami in stilistichno dovrshenostjo
/prozni prvenec Verena Rossbacher/
 
91/92, 183
 

Chitalnica

 
Ivo Antich
Dve pesnishki zbirki Leva Detele
91/92, 185
 
  Lev Detela Saba za Slovence /Umberto Saba/
91/92, 188
 
  Lev Detela Trzhashki knjizhni prvenec Jasne Jurechich
91/92, 191
 

Vprashalnica

  Bogdan Novak Je Slovenija pravna drzhava?
91/92, 193
 
  Jolka Milich O prevajanju in poeziji, XII
91/92, 195
 
  Jolka Milich Kaj s tem osmim februarjem? 
91/92, 203
 
Dokumenti, prichevanja
 
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
 
Zavednim Slovencem
 
91/92, 206