Vsebina Revije SRP 9/10

 
 
 
Revija SRP
 
 
Letnik III, junij 1995
shtevilka 9-10
 
 
 
 

 

 
   
Izdajatelja revije
Zalozhba LUMI d.o.o., Ljubljana
in
Fondi Oryja Pála, Kranj
Avtor naslovnice
Jozhe Spacal: Semafor A, 1974
Barvni izvlechki
Atelje T, Shkofja Loka
Oblikovanje, tisk in vezava
Kopirnica Deu, Kranj
Narochila
Lumi d.o.o.
Rusjanov trg 10, 1110 Ljubljana
Urednishki odbor
Alenka Auersperger,
Lev Detela,
Matjazh Hanzhek,
Rajko Shushtarshich,
Nada Turnshek,
Franci Zagorichnik
Chasopisni svet
Frane Adam
Alenka Goljevshchek
Taras Kermavner
Matevzh Krivic
Denis Ponizh
Glavni sponzor
Ostali sponzorji
Zavod za odprto druzhbo - Slovenija
vsi sodelavci revije
ISSN 1580-6499
 
Po mnenju Ministrstva za kulturo, sht. 415-599/93, shteje Revija SRP med proizvode,
za katere se plachuje 5% davek od prometa proizvodov.