Revija SRP 9/10

Ivo Antich

RECENZIJA

 

REVIJA SRP 7-8/95

Kot predhodne je tudi najnovejsha shtevilka Revije SRP (7-8, februar 1995) razdeljena na literarni in neliterarni del, pri chemer se slednji deli she na esejistichni in dokumentacijski sklop. V celoti bi torej shlo za tri dele (fiction, non-fiction, documentation), od katerih vsak zavzema priblizhno tretjino zvezka ali ok. 50 str.

V literarnem delu si sledijo poezija, proza, dramatika in strip. Prvo predstavljata Ines Cergol-Bavchar s ciklom pesmi Vmes in Sonja Koranter s ciklom Prisluh. Lev Detela objavlja v lastnem prevodu odlomek iz svoje v nemshkem izvirniku pisane proze, ki je po izidu leta 1976 na Dunaju naletela na izjemen odmev v avstrijski javnosti; naslov odlomka je Namesto mesta nemesto v vechmestju, v tematskem pogledu pa gre za vrtajocho groteskno-satirichno kritichnost do sodobne civilizacije. Svojevrstno odkritje pomeni televizijska igra Na robu sonca avtorja Mihe Remca (napisana 1977, nikoli realizirana); gre za nedvomno medijsko (TV) in zhanrsko (SF) mojstrovino z inventivno druzhbeno kritichnostjo, ki je bila v chasu nastanka she posebno nesprejemljiva. Ivo Antich je prispeval dva kratka (enostranska) karikaturistichna stripa iz cikla Klasiki v stripu (Hamlet, Makbat), kar predstavlja nekakshen mejnik med literarnim in esejistichnim delom shtevilke.

Na zachetku drugega dela objavlja Ciril Gale dva intervjuja; v prvem se pogovarja s Timom Gopsilom, predsednikom britanskega sindikata novinarjev, ki osvetljuje razmere v angleshkem svetu mnozhichnih medijev (Gopsil na isti strani zgoraj trdi, da ima VB "popolnoma neodvisno novinarstvo", spodaj pa izrecno omenja pritiske na novinarje in urednike, ki se morajo v strahu za delovna mesta prilagajati zahtevam lastnikov). Drugi intervju pa predstavlja Boruta Shukljeta, sedanjega direktorja vladnega urada za informiranje in nekdanjega glavnega urednika televizijskih programov ter chlana sveta RTVS, ki med drugim govori tudi o tem, kako je kot usluzhbenec RTVS dozhivljal osamosvajanje Slovenije. Sledi obsezhna in izchrpna razprava Tarasa Kermaunerja o dramatiki Zharka Petana pod naslovom Politika, pravica, vest. Dalje sledijo trije krajshi esejistichni odzivi na aktualne probleme; avtorji so Lev Detela (Z/a/meshane oblike sodobnih televizijskih strategij ali od objektivne informacije do absolutnega srechelova), Franci Zagorichnik (Mnenje o nekem mnenju o Reviji SRP) in Peter Bozhich (Tulechi dervish), pri chemer slednji ugotavlja, da se "nachini vladanja" na RTVS niso spremenili in da tudi ni prichakovati bistvenih sprememb.

Pretezhno dokumentaristichni del shtevilke zachenja poglavje Svoboda slovenskega radia in televizije na Ustavnem sodishchu Slovenije. Tu je objavljena Odlochba Ustavnega sodishcha v "zadevi Petan", zatem pa tudi Odklonilno locheno mnenje sodnika Krivica (ta meni, da odlochilno posredovanje sodishcha glede Zharka Petana in njegove ohranitve polozhaja direktorja RTVS kazhe omejeno avtonomijo medijskega zavoda). Sledi izchrpna socioloshko kritichna analiza "primera Petan" izpod peresa Rajka Shushtarshicha, ki v tem spisu raziskuje vrednote in hierarhijo znotraj dolochenega sistema; obsezhna razprava ima naslov Personalna legitimiteta medija v sistemu - deklarirana in dejanska. V razdelku z naslovom Za osvezhitev zgodovinskega spomina institucije RTV Slovenija objavlja Miha Remec svoje pismo tedanjemu (1977) direktorju TVL Dushanu Dolinarju o tem, kako ga je ustrezno urednishtvo prav na tej instituciji izigralo med pripravami za realizacijo TV igre Na robu sonca. Rajko Shushtarshich v razpravi Ukinjanje javnosti raziskovanja dokumentirano govori o dogajanju pred desetletjem, ko je "ideoloshka komisija" RTV cenzurirala (in naposled tudi ukinila) interno raziskovalno revijo Bilten SShP, predhodnico Revije SRP. Sledi Priloga dokumenti, v kateri so objavljena pisma med urednishtvom SRP-a in vodstvom RTVS, Svetom RTVS in Ministrstvom za kulturo. Iz te korespondence je razvidno, da zadevne institucije niso posebno naklonjene do SRP-a, saj revija dobiva financhno podporo le od Open Society Fund - Slovenia. Shtevilko zakljuchujejo Televizijske belezhke Iva Anticha, esejistichni zapisi o nekaterih filmih, predvajanih na RTVS. Tudi prichujocha shtevilka je v obichajni opremi Jozheta Spacala.

I.A., Delo, KL, 4.5.1995