Revija SRP 9/10

Radiotelevizija Slovenija
Televizija Slovenija
Sluzhba za raziskovanje programov
Rajko Shushtarshich

Dokument 3.2

POROCHILO II
 
Vodstvu Televizije Slovenija
Janez Lombergar - glavni urednik TVS
Stane Obranovich - vodja SRP

Zadeva: Porochilo o (planiranem) delu v letu 1995

Delavec Rajko Shushtarshich, zaposlen v OE 21 - Sluzhbi za raziskovanje programov TVS, na delovnem mestu raziskovalca, shifra delovnega mesta 2640204, sem v letu 1994 planiral (in deloma zhe opravil) naslednja dela:

1.(I.8) Katalog problemov medija (RTVL/S) in medijev sistema (Informacijski sistem SRP), nasilec raziskave Rajko Shushtarshich RTVS, dosedanje zunanje sodelovanje: ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE REPUBLIKE SLOVENIJE, Gregorchicheva 25, Ljubljana, Matjazh Hanzhek in UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUZhBENE VEDE, INShTITUT ZA DRUZhBENE VEDE CRJM IN MK, dr. Janez Jerovshek; (Celotno gradivo raziskave, ki she poteka, je na rachunalniku in je obsegalo (junija 1995) priblizhno 300 strani, do konca leta 1995 pa she priblizhno 100 strani (priblizhno ocenjeno na format revialnega tiska). Katalog je interno raziskovalno porochilo. Poglavitni deli naloge so in bodo sproti objavljani v Reviji SRP. /nosilec projekta oz. raziskave/

2. (51) Personalna legitimiteta medija v sistemu, Primer gen. dir. RTVS Zharka Petana na vrhovnem in ustavnem sodishchu in institucionalne vrednote medija v legitimiteti sistema;
Poseben propagandni dodatek - O neposrednih dejstvih zavesti Revija SRP 7/8, 2/1995, Ljubljana, p 119-141 /avtor/
 
3. (52) Uvertura v pogrebni ritual Biltena SShP, Ukinjanje javnosti raziskovanja (Za osvezhitev zgodovinskega spomina institucije RTVL/S)
Revija SRP 7/8, 2/1995, Ljubljana, p 145-156 /avtor/
 
4. (5)3 Dokumenti, kjer sem soavtor:
53.2 Dokument 2 Promocijski izvodi Revije SRP 7/8
chlanom Sveta Radiotelevizije Slovenija
53.3 Dokument 3 Amandma k statutu javnega zavoda RTVS, dr. Bruno Cvikl /soavtor/
53.4.1 Dokument Program dela za leto 1995 (projekta SRP)
53.4.2 Dokument Financhni predlog za izvedbo programa dela za leto 1995 (projekta SRP)
53.5 Dokument 5 MIK, Sergeju Pelhanu
Revija SRP 7/8, 2/1995, Ljubljana, p 157- 164 /soavtor/
 
5. (..) Igre sistema, Spoved sistemu
O sistemu v luchi sistemske teorije in malo drugache
Proces (urednishki uvod k prispevku Janeza Premka Proces
Delovnemu in socialnemu sodishchu in Vrhovnemu sodishchu RS)
Revija SRP 9/10, 1995, Ljubljana, p 76-95 (ocena strani)
 
6. (..) Poti in stranpoti SSD - (samoupravne socialistichne druzhbe)
Problemi v ustvarjanju TV nadaljevanke na instituciji RTVL in umetnishke
smeri SSR - (samoupravnega socrealizma) v Jugoslaviji iz konca 70 let
Revija SRP 9/10, 1995, Ljubljana, p 105-123 (ocena strani)
 
7. She o nemozhnosti moje komunikacije (ali She ena mogocha razlaga o ozhivljanju in mrtvichenju neke revije)
- Kako se je pravzaprav zachelo to z Revijo SRP?
- Samogovor ali notranji govor, pogovor samega s seboj
Revija SRP 11/12, 1995, Ljubljana, p 20 (ocena strani)
 
______
Opomba1: Zadeva: Program dela za leto 1995 (uradno na RTVS) zhal she ni bil niti sprejet niti zavrnjen.
Opomba2: Program dela za leto 1995 je dokaj natanchno planiran, ker je doplaniran, ker smo zhe sredi leta 1995.
Opomba3: Pod Opravljeno dodatno delo v letu 1995 bi lahko shtel urejanje Revije SRP, vendar tega ne bom storil, ker Revija SRP she ni, najverjetneje nikoli ne bo formalnostatusno priznana na RTVS. Pobudo za njeno ustanovitev in sosustanovitev reshuje institucija RTVS zhe kar tri leta, medtem pa revija izhaja in sem njen odgovorni urenik.
 

V Ljubljani, 9. junija 1995

Rajko Shushtarshich