Revija SRP 9/10

Radiotelevizija Slovenija
Televizija Slovenija
Sluzhba za raziskovanje programov
Rajko Shushtarshich

Dokument 3.1

POROCHILO I
 
Vodstvu Televizije Slovenija
Janez Lombergar - glavni urednik TVS
Stane Obranovich - vodja SRP

Zadeva: Porochilo o (opravljenem) delu v letu 1994

Delavec Rajko Shushtarshich, zaposlen v OE 21 - Sluzhbi za raziskovanje programov TVS, na delovnem mestu raziskovalca, shifra delovnega mesta 2640204, indeks po kolektivni pogodbi* 3,80, indeks po individualni pogodbi* 4,789, dodatek k indeksu kolektivne pogodbe* (dod. direktorja 0,10 + dod. na del. dobo 0,702 + dod. na stal. pri RTV 0,187), sem v letu 1994 opravil naslednja dela:

1.(I.8) Katalog problemov mas medija RTVL/S (Informacijski sistem SRP), nosilec raziskave Rajko Shushtarshich RTVS, dosedanje zunanje sodelovanje: ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE REPUBLIKE SLOVENIJE, Gregorchicheva 25, Ljubljana, Matjazh Hanzhek in UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUZhBENE VEDE, INShTITUT ZA DRUZhBENE VEDE CRJM IN MK, dr. Janez Jerovshek; (Celotno gradivo raziskave, ki she poteka, je na rachunalniku in je obsegalo (maja 1994) 208 strani do konca leta 1994 pa she priblizhno 100 strani (ocenjeno na format revialnega tiska). Katalog je interno raziskovalno porochilo. Poglavitni deli naloge so sproti objavljani v Reviji SRP. /nosilec projekta oz. raziskave/

2. (42) O pobudi Revije SRP Svetu RTV Slovenija
O nemozhnosti komunikacije ali Tri razlage o ozhivljanju in mrtvichenju neke revije
Revija SRP 3/4, 4/1994, Ljubljana, p 80-88, /avtor/
 
3. (43) Legitimnost narochnine za radiotelevizijo in vrednotna orientacija medija:
Revija SRP 3/4, 4/1994, p 89, /avtor/
43.1 Historiat problema
43.2 O zgodovini problema narochnine RTVL, iz leta 1978
43.3 Ideoloshki slovarchek Novoreka
43.4 Iz Vrednotnih orientacij ekonomske propagande
43.5 Iz raziskav Vrednotnega sistema institucionalne strukture
43.6 Shema vrednot institucionalne strukture
43.7 O integralnem vrednotnem utemeljevanju
43.8 Zakon o Radioteleviziji Slovenija in narochnina
43.9 Kratka predstavitev telefonske ankete O slovenski javni RTV
43.10 Povzetek problema legitimnost RTV narochnine
43.11 Diagnoza ali zachasni zakljuchek
43.12 Razreshitev problema
Revija SRP 3/4, 4/1994, Ljubljana, p 89-142, /avtor/
 
4. (45) Televizijske manipulacije z javnomnenjskimi anketami?,
(Odgovor Ladu Ambrozhichu, odgovornemu uredniku Informativnega programa TVS, chlanek, Dnevnik, rubrika: mnenja, sobota 30 aprila 1994, Ljubljana, p 2, /avtor/

5. (46) Problem raziskav in avtonomija raziskovanja, raziskovalcev v medijih, chlanek, Delo, sobotna priloga, rubrika prejeli smo: 7. maja 1994, Ljubljana, p 39, /avtor/

6. (48) Dopolnitev, sklepno poglavje iz tretje izdaje knjige Janezovo razodetje (tretja dopolnjena izdaja); revija Nova Atlantida - Gorenjska revija, sht. 1-2, 1994, Kranj, p 185-193 /avtor/

7. (49) Televizijske manipulacije z javnomnenjskimi anketami razveljavljajo svobodo, Revija SRP 5/6, 10/1994, Ljubljana, p 102-109, /avtor/

8. (50) Izgubljene iluzije raziskovalca - v boju za nacionalno radiotelevizijo, (v rubriki Za osvezhitev zgodovinskega spomina institucije RTVL/S)
50.1 Nadaljevanje raziskave Inshtituta za sociologijo Univerze iz leta 1986, povzetek raziskave VOAPZ II
50.2 Igre sistema, O sistemu v luchi sistemske teorije in malo drugache
50.3 Boj za nacionalno radiotelevizijo
50.4 Zakljuchek razmisleka o boju za nacionalno radiotelevizijo
50.5 Med Scilo in Karibdo, resnico in mochjo, znanostjo in ideogijo,
Revija SRP 5/6, 10/1994, Ljubljana, p 118-146 /avtor/
9. (47) Janezovo razodetje ali O treh vrednotah, 3. dopolnjena izd.; Kranj: F. Zagorichnik, 1994, p 151,
CIP - katalozhni zapis NUK: 244886.3-821 - 886.3-79; Zbirka Fondi Oryja Pála, 39360768
(Dopolnitev 2. izdaje knjige o religijskih in obchih (obchechloveshkih) vrednotah s strukturalno analizo.) /avtor/

10. Objavljenih Dokumentov kjer sem bil soavtor ne navajam.

_______
Opomba1: Bibliografske oznake so iz moje individualne BIBLIOGRAFIJE raziskovalnega obdobja 1972 - 1995 (ISF Univerze; SRP RTVS (oz. SShP, DERPO RTVL) ter zunanjega sodelovanja z ISU in drugimi institucijami).
Opomba2: Zvrsti (tipi) mojih prispevkov so: interna raziskovalna porochila (KP), chlanki objavljeni v dnevnem chasopisu, revijah, knjiga.
Opomba3: Kvantifikacija - obseg dela je torej merljiv po shtevilu strani, kar je v bibliografskem porochilu navedeno. Che jih seshtejem je to kakih 100 strani javno publiciranih chlankov v revijah, priblizhno tolikshen je tudi obseg internega raziskovalnega porochila, javno objavljenih dokumentov, kjer sem soavtor pa ne prishtevam k tej kvantifikaciji.
Opomba4: Drznem si she pripomniti, da sama kvantifikacija ne pove dosti brez normativa, tega pa kolikor vem za tovrstno raziskovanje ni, zadnjich sem ga imel na ISU v letu 1974, takoj se je to poznalo na povechanem obsegu in zmanjshani kvaliteti oz. domishljenosti in izdelanosti mojega raziskovalnega porochila (glej v bibliografiji). Naj povem samo she to, da smo na ISU normative she isto leto ukinili.
 
Naknadni opombi: Vprashalnik TV Slovenija torej ni pravilno izpolnjen, ker navedeno opravljeno delo ne traja v minutah, torej ni merljivo v minutah. To seveda ne bo tako samo v mojem primeru. Ker je problem mozhnosti in nemozhnosti (kvantifikacije, normiranja, planiranja in ocenjevanja) dela in she posebej ustvarjalnega dela, zanimiv za Katalog problemov kot konkretizacija sicer stalne tezhnje institucij, kako bi ovrednotile individuumovo ustvarjalno delo (to je ustvarjalnost) in to na nachin, ki spregleda smoter in smisel takega dela, imam zheljo, da bi bila ocena dela v instituciji javna, javno razvidna in dostopna KP (Katalogu problemov).
 

V Ljubljani, 9. junija 1995

Rajko Shushtarshich