Vsebina Revije SRP 89/90
 
 
 
 
Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
Letnik 17, februar 2009
shtevilka 89/90
 
 
 
 

 
Izdajatelj revije
REVIJA SRP
Zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture in umetnosti,
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r. 10100-0038333910
i.a: http://www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
utemeljitev chrkopisa glej Zbornik Bohorichica I/II/III
Naslovnica
Boris Sajovic: Brez naslova, 1973
Izbor likovnih del
Damir Globochnik
Tisk
VED d.o.o., Ljubljana
Urednishtvo
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Rajko Shushtarshich odg. urednik,
Ivo Antich lektor in korektor,
Lev Detela (Dunaj) neprevedene knjige,
Damir Globochnik, Branko Lipnik likovna priloga,
Matej Krajnc poezija,
Franko Bushich (Split), Matjazh Jarc,
Jolka Milich, Bogdan Novak,
Just Rugel (Moskva), Iztok Vrhovec
Narochila, prodaja
Knjigarna KONZORCIJ, Zalozhba Mladinska knjiga,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana
Izposoja na dom
Slovanska knjizhnica, Einspielerjeva 1
p.p. 2670, 1001 Ljubljana
Antikvarni izvodi
Antikvariat Cunjak, Gallusovo nabrezhje 21, Ljubljana
Revijo financirajo
sodelavci
 

Revija je dvomesechnik
/izhaja trikrat letno na shtiri mesece kot dvojna shtevilka/
  ISSN 1580-6499