Revija SRP 89/90

Ivo Antich 

 

POPARE

 

(Posthistorichne parabole)

 

 

VINSKA KISLINA

(dioksijantarna)

 

Vinske mushice

v kislini vinski,

desnosuchni,

levosuchni

in sredinski.

 

Idejne kaprice

v pijachi zgodovinski,

desnosuchni,

levosuchni

in sredinski.

 

V jantarju mushice:

bratci vinski,

obrazci svinjski

v krvavi kislini,

v kisli zgodovini.

 

 

 

 

NAZAJ V FEVDALNI RAJ!

 

Po zlomu socializma

she polom kapitalizma:

vsak s svojo bistveno rano

zahajata v noch neznano.

 

Kaj potem she preostane

za trume navadnih ljudi,

od zgodovine steptane?

Fevdalizem se jim rezhi,

ustvarja nove tlachane

in suzhnjelastnishke zveri ...

 

 

 

 

»KONEC BREZ KONCA«

(za Severne Korejce tudi brez lonca)

 

Konec je le

altajskega

(ruskorajskega)

socializma,

 

che hkrati gre

za triumf

kitajskega

(post)komunizma,

 

ki je »izum«

po vzoru

amerishkega

korporativizma,

 

za vse klike

vzorne oblike

drzhavnega

kapitalizma.

 

 

 

 

PLATNO, ZVER

 

Skozi slike reportazhe

kot leopardove blamazhe

resnica s petjem lazhe,

a pol ptica pol devica

z obrazom sfinge Neznanke,

ki zastavlja uganke

kot na platnu zverska skica,

tudi kaj tehtnega pokazhe.

 

Za platnom zgodovine

razkrinkava zlochine,

kot da odkriva mine,

posejane v spomine

tezhkonogega Ojdipa,

ki v ozrachju odjuge

in z njo povezane kuge

v svoje korenine tipa.

 

Ko je zlochin z vseh strani

osvetljen in razlozhen,

je zares dokonchno storjen:

tedaj se namrech zazdi,

da ni le upravichen,

ampak da je kot dejanje,

ki izpolni mashchevanje,

v bistvu edino pravichen …