Vsebina Revije SRP 87/88
 
 
 
 
Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
Letnik 16, oktober 2008
shtevilka 87/88
 
 
 

 
Izdajatelj revije
REVIJA SRP
Zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture in umetnosti,
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r. 10100-0038333910
i.a: http://www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
utemeljitev chrkopisa glej Zbornik Bohorichica I/II/III
Naslovnica
Vlado Stjepich: Na tehtnici, 2007
Izbor likovnih del
Damir Globochnik
Tisk
VED d.o.o., Ljubljana
Urednishtvo
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Rajko Shushtarshich odg. urednik,
Ivo Antich lektor in korektor,
Lev Detela (Dunaj) neprevedene knjige,
Damir Globochnik, Branko Lipnik likovna priloga,
Matej Krajnc poezija,
Franko Bushich (Split), Matjazh Jarc,
Jolka Milich, Bogdan Novak,
Just Rugel (Moskva), Iztok Vrhovec
Narochila, prodaja
Knjigarna KONZORCIJ, Zalozhba Mladinska knjiga,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana
Izposoja na dom
Slovanska knjizhnica, Einspielerjeva 1
p.p. 2670, 1001 Ljubljana
Antikvarni izvodi
Antikvariat Cunjak, Gallusovo nabrezhje 21, Ljubljana
Revijo financirajo
sodelavci
  Revija je dvomesechnik /izhaja na shtiri mesece kot dvojna sht./
   
  ISSN 1580-6499