Revija SRP 87/88

Ivo Antich

 

JANEZ & JOVAN
/strip karikatura/