Revija SRP 87/88
 
Dokumenti
Dokument 2
 
k,u,l,t, u,r, a • • • • • •
republika slovenija
ministrstvo za kulturo
maistrova ulica 10
1000 Ljubljana
t: 01 369 5900
f: 01 369 5901
e:gp.mk@gov.si
www.kultura.gov.si
Revija SRP
g. Rajko Šuštaršič
Pražakova 13
Ljubljana
 
 
Številka: 6151-1/2008/7 (?)
Datum: 3. 12. 2007
 
Zadeva: Odgovor na vprašanje Revije SRP
Zveza: Vaš dopis z dne 30. 4. 2008
 
 
Spoštovani!
 
Dne 7. 5. 2008 smo prejeli vaše pismo, v katerem navajate, da niste dobili odgovora z Ministrstva za kulturo na vprašanje o skladu za neodvisne medije, ki ste ga poslali predsedniku vlade g. Janezu Janši 21. 3. 2007, vodja kabineta predsednika vlade ga. Nika Dolinar pa naj bi ga posredovala na Ministrstvo za kulturo 2. 4. 2007.
Sporočamo vam, da vašega pisma nismo namerno spregledali. Zadeve, ki jih dobimo v reševanje skrbno pregledamo in tudi rešimo, ne zanikamo pa možnosti, da se je v vašem primeru zgodilo, da smo pismo pomotoma spregledali v luči večjih kadrovskih sprememb znotraj Direktorata za medije pri Ministrstvu za kulturo.
Pojasnjujemo vam, da sklad za neodvisne medije ne obstaja, se pa od leta 2006 na Ministrstvu za kulturo izvaja Redni letni javni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev. Za leto 2008 je tak razpis pravkar v teku. Na razpis se lahko prijavijo vsi mediji v Republiki Sloveniji, vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo, ki izpolnjujejo predpisane pogoje v skladu z Zakonom o medijih.
V kolikor vaš medij izpolnjuje pogoje, objavljene v besedilu razpisa, za prijavo na razpis, ne vidimo ovir, da tega tudi ne bi storil v bodoče.
 
Lep pozdrav.
Igor Prodnik
Generalni direktor Direktorata za medije
dr. Vasko Simoniti
minister
Poslati
- naslovniku
 
V vednost:
Vodja kabineta predsednika vlade, ga. Nika Dolinar, Gregorčičeva 20, 25, 100 Ljubljana

 

_____________
Opomba urednika k pismu: Veseli nas, da smo vendarle prejeli vsaj formalni odgovor na naše vprašanje Kaj je s skladom za neodvisne medije?,1 ki smo ga sicer naslovili gospodu Janezu Janši, ministrskemu predsedniku RS, ker je bil pobudnik za njegovo ustanovitev. Z razumevanjem sprejemamo opravičilo, da je sistem preobremenjen s pomembnimi zadevami, konkretno – na MzK so "pismo pomotoma spregledali v luči večjih kadrovskih sprememb znotraj Direktorata za medije". Glede vsebine – bistva – vprašanja pa smo dobili pojasnilo: "da sklad za neodvisne medije ne obstaja", in da se lahko prijavimo na razpis za odvisne medije. Tega seveda ne bomo storili, raje smo še naprej neodvisni medij. (Op. ur.: Ljubljana, 17. maja 2008)
 
Op. v vednost:
Kabinet predsednika vlade RS, ga. Nika Dolinar: gp.mk@gov.si
MzK, Direktorat za medije gen. dir. g. Igor Prodnik: gp.mk@gov.si

 

1 Predhodno pismo: Odprto pismo Janezu Janshi /OP XII, Kaj se dogaja?peto nadaljevanje, zadeva: Neodvisni mediji/ objavljeno v Reviji SRP 81/82, na internetu pa marca 2007 v elektronski knjigi Revije SRP: Zhigosana ustvarjalnost
2 Kabinet predsednika vlade RS, štev.: 651-2/2072-2, dat.: 02.04.2007
3 Opomnja sistemu
 
___________
dokument v bohorichici