Revija SRP 87/88
Dokumenti
Dokument 2
 
k,u,l,t, u,r, a
republika slovenija
ministrstvo za kulturo
maistrova ulica 10
1000 Ljubljana
t: 01 369 5900
f: 01 369 5901
e:gp.mk@gov.si
www.kultura.gov.si
Revija SRP
g. Rajko Shushtarshich
Prazhakova 13
Ljubljana
 
 
Shtevilka: 6151-1/2008/7 (?)
Datum: 3. 12. 2007
 
Zadeva: Odgovor na vprashanje Revije SRP
Zveza: Vash dopis z dne 30. 4. 2008
 
 
Sposhtovani!
 
Dne 7. 5. 2008 smo prejeli vashe pismo, v katerem navajate, da niste dobili odgovora z Ministrstva za kulturo na vprashanje o skladu za neodvisne medije, ki ste ga poslali predsedniku vlade g. Janezu Janshi 21. 3. 2007, vodja kabineta predsednika vlade ga. Nika Dolinar pa naj bi ga posredovala na Ministrstvo za kulturo 2. 4. 2007.
Sporochamo vam, da vashega pisma nismo namerno spregledali. Zadeve, ki jih dobimo v reshevanje skrbno pregledamo in tudi reshimo, ne zanikamo pa mozhnosti, da se je v vashem primeru zgodilo, da smo pismo pomotoma spregledali v luchi vechjih kadrovskih sprememb znotraj Direktorata za medije pri Ministrstvu za kulturo.
Pojasnjujemo vam, da sklad za neodvisne medije ne obstaja, se pa od leta 2006 na Ministrstvu za kulturo izvaja Redni letni javni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev. Za leto 2008 je tak razpis pravkar v teku. Na razpis se lahko prijavijo vsi mediji v Republiki Sloveniji, vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo, ki izpolnjujejo predpisane pogoje v skladu z Zakonom o medijih.
V kolikor vash medij izpolnjuje pogoje, objavljene v besedilu razpisa, za prijavo na razpis, ne vidimo ovir, da tega tudi ne bi storil v bodoche.
 
Lep pozdrav.
Igor Prodnik
Generalni direktor Direktorata za medije
dr. Vasko Simoniti
minister
Poslati
- naslovniku
 
V vednost:
Vodja kabineta predsednika vlade, ga. Nika Dolinar, Gregorchicheva 20, 25, 100 Ljubljana

 

_____________
Opomba urednika k pismu: Veseli nas, da smo vendarle prejeli vsaj formalni odgovor na nashe vprashanje Kaj je s skladom za neodvisne medije?,1 ki smo ga sicer naslovili gospodu Janezu Janshi, ministrskemu predsedniku RS, ker je bil pobudnik za njegovo ustanovitev. Z razumevanjem sprejemamo opravichilo, da je sistem preobremenjen s pomembnimi zadevami, konkretno na MzK so "pismo pomotoma spregledali v luchi vechjih kadrovskih sprememb znotraj Direktorata za medije". Glede vsebine bistva vprashanja pa smo dobili pojasnilo: "da sklad za neodvisne medije ne obstaja", in da se lahko prijavimo na razpis za odvisne medije. Tega seveda ne bomo storili, raje smo she naprej neodvisni medij. (Op. ur.: Ljubljana, 19. maja 2008)
 
Op. v vednost:
Kabinet predsednika vlade RS, ga. Nika Dolinar: gp.kpv@gov.si
MzK, Direktorat za medije gen. dir. g. Igor Prodnik: gp.mk@gov.si
 
1 Predhodno pismo: Odprto pismo Janezu Janshi /OP XII, Kaj se dogaja? peto nadaljevanje, zadeva: Neodvisni mediji/ objavljeno v Reviji SRP 81/82, na internetu pa marca 2007 v elektronski knjigi Revije SRP: Zhigosana ustvarjalnost
2 Kabinet predsednika vlade RS, shtev.: 651-2/2072-2, dat.: 02.04.2007
3 Opomnja sistemu
__________
dokument v gajici