Revija SRP 87/88

Ciril Gale

MOJSTER TRDNEGA STRIPSKEGA REALIZMA
(akademski slikar Zheljko Lordanich)
 

V svetu stripa ni malo avtorjev, ki jih razlichni pregledi stripske umetnosti uvrshchajo v vech nacionalnih kultur. Nekateri avtorji na primer sodijo tako v belgijski kot v francoski strip, nekatere je najti v pregledih evropskega in tudi (latino)amerishkega stripa (npr. Breccia, Pratt). Tudi v slovenskem stripu je nekaj risarjev iz republik exYU, ki so velik del ali celo vechino svojega opusa, po spletu okolishchin v nekem chasu, narisali za slovenske publikacije.

Eden od njih je Zheljko Lordanich (Lord), ki ga kot izjemno kvalitetnega in produktivnega risarja stripov mora uposhtevati vsak resnejshi pregled tako slovenskega kot hrvashkega stripa. Rojen je bil v Zagrebu leta 1948, zhe doma povezan s Slovenijo, saj je njegova mati iz Brezhic. V Zagrebu je konchal srednjo sholo za oblikovanje in leta 1974 diplomiral na grafichnem oddelku likovne akademije. Leta 1964 je dobil tretjo nagrado na stripskem natechaju tednika Plavi vjesnik; to je bil lep dosezhek, saj je na natechaju sodelovalo 152 avtorjev iz vse Jugoslavije. V Sloveniji je bil aktiven predvsem v drugi polovici 70-ih let, ko je v Delu objavljal stripske slikanice (dnevno tri slike, pod njimi tiskano besedilo v priredbah Cirila Galeta), npr. obsezhna Povest z vodnih bregov (1976) po klasichnem kitajskem romanu ali Klic divjine (1979; po J. Londonu besedilo Ivo Antich). Vech teh slikanic je v zachetku 80-ih izshlo v stripski obliki v albumih v slovenshchini in hrvashchini (priredba v strip, lettering I. Antich): Gulliver, Taras Buljba, Klic divjine, Kavkashki ujetnik, Morski volk Leta 1985 je v skupnem zvezku s stripoma S. Dobrile in N. Mitrovicha izshel Lordanichev strip Kmechka vojna (po romanu A. Shenoe scenarij C. Gale) s temo iz slovensko-hrvashkega kmechkega upora. V Nedeljskem dnevniku so v nadaljevanjih izhajali stripi Obveshchevalec Kir (1974) in Chas volkov (1977), za oba s temo druge sv. vojne scenarij in lettering I. Antich, vestern Pot revolverasha (1976; biografija J. W. Hardina; scenarij C. Gale; lettering I. Antich) in Gulliverjeva potovanja (1978-1979). V mariborskem tedniku 7D je leta 1987 izhajal Vitez Damjan (sc. C. Gale). V stripski reviji Novi Zvitorepec (1989) sta izshla vesterna Pozni obrachun in Jeff Clayton (oba sc. C. Gale) ter Agent Kir (sc. I. Antich). V 80-ih in 90-ih, ko se je polozhaj stripa v Sloveniji spremenil, je Lordanich v glavnem risal stripe s temami iz hrvashke zgodovine za zagrebshko revijo Modra lasta.

Lordanich je risar enotnega realistichnega sloga, sorodnega npr. Fosterju ali Hubinonu, s tradicionalnim pristopom k stripu in stripski slikanici (v slednji zgled M. Mustra). Njegov celotni stripski opus se odlikuje po trdni zanesljivosti risbe tako glede nazorne ilustracijske obdelave, fizichne in psiholoshke profiliranosti likov, kadriranja kot tudi zmeraj skrbne dokumentiranosti. Njegova poglavitna afiniteta je standardni avanturistichno-zgodovinski strip, pri katerem pa ni imel osebno izvirnejshih ambicij glede vsebine ali trajnejshih likov.