Revija SRP 85/86

Janez Milkovich – Jano

 

 

LIKOVNA DELA /SLIKE/

 

 

1 Eden za vse, 2007, akvarel – trganka 64 x 50 cm
2 Rast, 2007, akvarel – trganka 66 x 38 cm
3 Ledeni ples, 2007, akvarel – trganka 62 x 49 cm
4 Zametki I, 2007, akvarel – trganka 50 x 37 cm
5 Zametki II, 2007, akvarel – trganka 55 x 42 cm
6 Rujna, 2007, akvarel – trganka 64 x 49 cm
7 Navihanka, 2008, akvarel – trganka 64 x 46 cm
8 Daljave, 2008, akvarel – trganka 69 x 50 cm
 
Naslovnica
9 Ledenka, 2007, akvarel – trganka 59 x 43 cm

 

Fotografije del: Andreja Peklaj

 

 

sl. 1

 

 

sl. 2

 

 

sl. 3

 

 

sl. 4

 

 

sl. 5

 

 

sl. 6

 

 

sl. 7

 

 

sl.8

 

 

nsl. 9

 

 

Janez Milkovich – Jano se je rodil 25. 4. 1942 v Trstu. Sholo za oblikovanje je konchal 1eta 1959 in se po konchani Vishji pedagoshki sholi zaposlil kot likovni terapevt na Psihiatrichni kliniki Ljubljana – Polje. Z dodatnim shtudijem s podrochja psihoterapije zhe vech kot dve desetletji deluje in razvija terapevtske nachine s pomochjo chlovekovih izraznih dejavnosti (likovne, glasbene, gibalne). Od leta 1979 je chlan KUD-a dr. Lojz Kraigher (Klinichni center – Medicinska fakulteta) ter ustanovni chlan Likovne sekcije.
Udelezhil  se je skoraj vseh vsakoletnih likovnih kolonij v Savudriji, Planici, Zrechah, na Pokljuki, piranskega Ex tempora, v Shtanjelu, Kogu, Loshinju, pri nekaterih tudi kot soorganizator.
Samostojno je vechkrat razstavljal v Ljubljani: v avli Klinichnega centra, v Likovnem salonu Krke, v Galeriji Commerce, v Krajevni skupnosti Bezhigrad, v Krajevni skupnosti Vodmat, v Galeriji Ilirija –Vedrog, v Galeriji Saturnus, v Galeriji Polje, v Jelovshkovi galeriji v Kulturnem domu Shpanski borci, pred kratkim v Galeriji v Vodnikovi domachiji ter na vech kot tridesetih skupinskih razstavah v raznih slovenskih krajih (Galerija Radin Radenci itd.).