Revija SRP 85/86

Ivo Antich

 

JANEZ & JOVAN
/strip karikatura/