Revija SRP 81/82

Franci Zagorichnik

 

 

NAMRECH (HAIKU)

 

 

 

L'éducation sentimentale

 

Pri jazu

prija

prijaznost!

 

 

 

Murasaki Shikibu:

Konec Genji monogatari:

 

: to je konec zgodbe o princu Genjiju

: nadaljevanje se zachne z besedami

: princ Genji je bil mrtev

 

 

 

Egist v gozdu, 18. maj 1974

 

Pridi sem,

poglej!

Cela poezija vrshichkov!

 

 

 

Traktat o mrchesu

 

Veshche

so veshche

obveshchene!

 

 

 

Traktat o mrchesu, 2

 

Veshche

so veshche

v svoji veshchini!

 

 

 

ZAGORICHNIKOV »HAIKU« - znachilna oblika pesmi v opusu izjemnega literarno-likovnega ustvarjalca, na katerega se SRP ob 10-letnici smrti spominja tudi kot na svojega nekdanjega urednika. Primeri so vzeti iz zbirke Naime-namrech (1978), ki je markanten pregled Zagorichnikovega odlochnega vstopa v konkretistichni vizualizem in hkratne temeljite redukcije obichajnih pesemskih tekstov v primeri z obsezhnejshimi besednimi kompozicijami, prevladujochimi v prejshnjih zbirkah. Zagorichnikov haiku je »amerishki«, zunaj togih pravil tega lirskega zhanra, zavezan le ekspresiji chiste (v glavnem trivrstichne) besedne invencije, s tem pa je po svoje v »konstelaciji« (Mallarméjev vizualnopoetichni termin) tudi s haikujem Pedra Xista (1901-1987), enega od utemeljiteljev brazilske konkretne poezije (sochasne latinoamerishkemu magichnemu realizmu).

Izbor in opomba Ivo Antich