Revija SRP 81/82

Dokumenti
Dokument 1
 
Revija SRP
Rajko Shushtarshich
ODPRTO PISMO XII
Janezu Janshi
 
Vlada Republike Slovenije
Gregorchicheva 25, Ljubljana
 
Sposhtovani gospod Janez Jansha, ministrski predsednik RS
 
KAJ SE DOGAJA?
/peto nadaljevanje/

 

 

Zadeva: Neodvisni mediji

KAJ SE DOGAJA?

Gospod prvi minister, dovolite, da vas vprasham: Kaj je s skladom za neodvisne medije?

Ta sklad je namrech za neodvisne medije zhivljenjskega pomena. Za vas pa je tako rekoch zanemarljiva malenkost, chetudi je vasha neizpolnjena predvolilna obljuba.

Najkrajshi mozhni povzetek glede bistva problema:

Revija SRP je bila ustanovljena leta 1993. Zgodba je zdaj dolga zhe skoraj petnajst let, tj. petnajst let izhajanja revije je petnajst let ukinjanja neodvisne revije s strani odlochujochih, najprej na Radioteleviziji Slovenija, nato na enak nachin na slovenskem Ministrstvu za kulturo. Ne glede na to, kdo vlada na kulturnem ministrstvu. V tem je dosezheno popolno soglasje nezamenljivega aparata na MzK RS in vsakokratnega ministra za kulturo. V celoti je ta zgodba dokumentirana v elektronski knjigi na internetu: Rajko Shushtarshich, Franci Zagorichnik, Matjazh Hanzhek, ZHIGOSANA USTVARJALNOST (za javnost zadeve – priloge, dokazi v nadaljevanju).

 
KJE JE TOREJ SKLAD ZA NEODVISNE MEDIJE?
(Ali traktat o svobodi ali vrednotni sistem institucij sistema?)

Bistvo spora, kot ga vidim jaz (ki si ga, mimogrede, drznem preuchevati in javno obelodanjati v omenjeni elektronski knjigi), pa je nekoliko bolj kompleksno: individualno je namrech vedno konkretno ter hkrati sistemsko shematsko ali sistematsko. Antagonista zgodbe sta: individuum – "Freigeist" na eni in sistem mochi na drugi strani.

Pravna logika je seveda sistemska, je orodje sistema, sistematizacije posameznikov ... Z aviona pa se vseeno vidi, da v nashi dezheli pri tem nekaj ne shtima ali da mochno shkriplje. Birokracija, aparat, uradnishtvo se brezsramno shopiri in redi, ustvarjalci pa naj pocrkajo. Si lahko predstavljate, da bi po takih kriterijih, kot jih predpisuje MzK, zhivotarili "samozaposleni uradniki v drzhavnem sluzhenju – sluzhbovanju"?

Zato nikoli ne pristajam zgolj na logiko sistema, na shizofreno razparceliranje chloveka na vloge, prafaktorje, da lahko potem administratorji le s para-paragrafi urejajo za chloveka bistvene zadeve. Ko brodijo po administrativni stvarnosti, se mimogrede sprehodijo mimo bistva zadeve, ki je, kot recheno, vidno le z distance.

Tako to pochno uradniki, v zahtevnejshih zadevah pa zanje strokovni kadri sistema – izvedenci, specialisti: pravniki, ekonomisti, sociologi in vrsta drugih sistemskih vlogoslovcev. Vse lepo in prav, a tudi svobodni nesistematizirani ustvarjalci se she tu in tam najdejo, in potrebujejo sredstvo – medij, da se izrazijo.

Neodvisni in odvisni ljudje, pa tudi neodvisni in odvisni mediji, seveda ne morejo prichakovati enakopravne blagohotnosti s strani sistema v primeri z drzhavotvornimi; vendar vseeno hochejo biti – eksistirati. Kje je torej Sklad za neodvisne medije?

Civiliziran sistem jih dopushcha, she nekoliko bolj razvit jih celo potrebuje. Posebno ker jih je v sistemu tako malo, tj. malo je resnichno svobodnih ustvarjalcev in she manj medijev.

Ti za sistem financhno ne predstavljajo niti omembe vredne obremenitve. Brez slepomishenja recheno, problem je le v nemozhnosti kontrole resnichno neodvisnih, v neobvladljivosti nepredvidljivega, skratka, v svobodi, ki je resno mishljena in se kot taka izrazha.

Gospod Janez Jansha, kot prvega ministra vas moram vseeno vprashati: kako, da ste pozabili na predvolilno obljubo, da boste, ko postanete pozicija, osnovali SKLAD ZA NEODVISNE MEDIJE? Je bila takratna obljuba nepremishljena ali pa je bila huda pomota, ki ste jo popravili tako, da ste – sedanja vladajocha koalicija – raje ustanovili SKLAD ZA PLURALIZACIJO MEDIJEV? Vendar ta ni nikakrshen substitut SKLAD-u ZA NEODVISNE MEDIJE, ker so sistemski mediji praviloma odvisni, predvsem od vladajoche koalicije, potem v manjshi meri od opozicije, skupaj pa od politichne mochi, na kratko politike. Nadalje so mediji mochi she bolj ali manj odvisni od ekonomske mochi v sistemu – ekonomike, ter od cerkve – religijske mochi. Vsakemu od dominantnih podsistemov svoje(!) in pluralnost medijev bo zagotovljena. Druzhno pa bodo dominantni subsistemi spregledali, che je le mogoche zavrgli, izbrisali ali drugache ukinjali resnichno neodvisne medije.

Neodvisni medij ste seveda vi, »Revija SRP« – bo nekoliko s posmehom dejal kak zablodeli bralec. Seveda, to smo mi, so pa tudi drugi, a se med seboj ne poznamo ali pa se poznamo slabo; da je tako, pa poskrbi sistem – njegovi mnozhichni mediji – mediji mochi.

 
She utopichni dodatek:

Vendar bo nekoch neka oblast, njena prijazna uprava, zares ustanovila Sklad za neodvisne medije. Zadoshchalo bo zhe odprtje rachuna Sklada pri neodvisni banki, nalogo bo mimogrede izvedel en sam part-time zaposleni banchni usluzhbenec, nadzor pa bo zopet mimogrede opravil nameshchenec rachunskega ali drugega sodishcha, ki bi odkrival morebitne nepravilnosti v viru financiranja. Krshitelje bo prijazno pozval, da porabljena sredstva vrnejo v Sklad, in jih napotil na Sklad za pluralizacijo medijev. MzK RS ali njemu podobni instituciji pa Sklada za neodvisne medije v nobenem primeru ne bodo mogli zaupati, saj bi v rokah take institucije zagotovo postal razpisni sklad z zapletenimi merili in kriteriji za dodeljevanje ne le kvarljivih sredstev, ampak tudi kvalifikacije neodvisnosti. Zhe omenjeni »konkurenchni Sklad za pluralizacijo medijev« bi prevzel vse komitente.

Zadeva je namrech taka: Povejte mi, kdo vas financira, in povedal vam bom, od koga ste odvisni! Le v primeru, ko neodvisni medij financirajo sodelavci sami, je ta odvisen od njih; drugache recheno, odvisni so sami od sebe. To pa je definicija neodvisnosti!

Ker se pozitivne utopije nikoli ne uresnichijo, je bolje, da neodvisni medij kar sam ustanovi svoj sklad. Sodelavci se odrechejo honorarjev, medij obvarujejo njegove obrobne (cheprav danes prevladujoche) funkcije, se pravi tega, da je blago na trgu blaga in storitev, ki mu dolocha tudi njegovo vrednost s ceno, ter da po vsebini ne postane glasilo neke dominantne propagande. Natanko to smo pri SRPu tudi storili!

Bistvo nashega razhajanja danes je torej v vrednotni opredelitvi:
Ali traktat o svobodi ali vrednotni sistem institucij (sistema)?
Ali MzK in vlada RS zametujeta svobodno ustvarjalnost ali se nam to le dozdeva?
Ali slovensko MzK s svojo aktualno politiko omogocha svobodo misli in izrazhanja, kot meni samo o sebi, ali pa je v resnici ravno nasprotno – jo onemogocha? Tako, kot mi pri Reviji SRP to obchutimo!
 
Moje bistveno vprashanje vam kot prvemu ministru je torej le eno:

KJE JE SKLAD ZA NEODVISNE MEDIJE?

Che bi ta namrech obstajal, tj. che bi vasha sedanja vladajocha koalicija in vi osebno izpolnili svojo dano besedo, bi se seveda ekonomsko socialni polozhaj neodvisnih medijev, med njimi tudi zavoda Revija SRP in pri njem brezplachno zaposlenih, zlahka uredil, se pravi primerljivo z odvisnimi mediji in z drzhavnimi umetniki, z malo denarja oz. s stroshki, zanemarljivimi za drzhavo. Vendar je vse to le obrobno institucionalno meshetarjenje, rachun brez krchmarja. Pravi problem je namrech le vsebina neodvisnih medijev. Bistveno je torej le eno: svobode misli in pisanja ni mogoche utishati. Tu ni nobenega meshetarjenja.

 
 
_________
Predhodno pismo: Odprto pismo Vasku Simonitiju /MzK RS XI, Kaj se dogaja?chetrto nadaljevanje, zadeva: Vasko Simoniti zoper Iva Anticha /, Revija SRP 79/80, junij 2007). Pismo je seveda brez odgovora.
Odprto pismo Janezu Janshi /OP XII, Kaj se dogaja?peto nadaljevanje, zadeva: Neodvisni mediji/ bo objavljeno v naslednji tj. jesenski shtevilki SRP 81/82, na internetu pa je objavljeno marca 2007 v elektronski knjigi Revije SRP: Zhigosana ustvarjalnost. Ne bi ga pisal, che bi ne bilo pisma iz leta 1988. Tisto pismo vam osebno sem namrech poslal prek takratnega Odbora za obrambo chlovekovih pravic, ko ste bili v zaporu v vojashnici na Roshki cesti: Aktualni dogodki v luchi vrednot, (objavljeno tudi kot chlanek v reviji Dialogi, sht. 10-11, 1988, Maribor, p. 112-114, in v knjigi Traktat o svobodi, 1992, Ljubljana, p. 128-131). (Op. avt.).

 

S sposhtovanjem
Rajko Shushtarshich
odgovorni urednik Revije SRP
 
V Ljubljani, 21. marca 2007
 

 

Predhodni dokumenti:
 
Kaj se dogaja 1
Kaj se dogaja 1.1
Kaj se dogaja 2
Kaj se dogaja 3
Kaj se dogaja 4