Revija SRP 81/82

Damir Globochnik

 

KATARINA ULCHAR

 

Katarina Ulchar spada med likovne ustvarjalce, ki jih bolj kot klasichna, shtafelajna slika tj. pravokotno platno, prekrito z barvnimi potezami zanima slika kot prizorishche raznovrstnih likovnih raziskav in osebnih zgodb. V prvi, raziskovalni sklop slikarkinih prizadevanj zagotovo lahko uvrstimo vrsto likovnih postopkov, ki temeljijo na pretanjenem nanashanju tankih plasti barvnega pigmenta, prahu in zemlje, zaradi katerega povrshina njenih slik uchinkuje kot kozha, zemlja ali kamen. Slikarka o platnu torej pogosto ne razmishlja samo kot o slikovni povrshini, temvech kot o ustrojeni usnjeni kozhi, zemeljski povrhnjici, opni ter meji med razlichnimi svetovi in nivoji bivanja, ki jo je mogoche pretrgati, poshkodovati, izpostaviti zunanjim vplivom in nato znova prepresti z zhicami in vrvicami ter povezati v celoto. S tovrstno opredelitvijo smo prestopili v izpovedni sklop likovnega delovanja Katarine Ulchar, v katerega sodi tudi zgoshchevanje asketske motivike v razlichne konkretne ali predmetne, znakovne in simbolne oblike.

Na slikah Katarine Ulchar lahko odkrijemo asociativno povezavo s predmetnim in celo figuralnim svetom. Slikarka poishche svoje motive na najrazlichnejshih mestih: v mikro- in makrokozmosu, v civilizacijskem okolju, ki obvladuje nashe bivanje, celo v dogajanjih v neposredni okolici ... Razlichne motivne spodbude preoblikuje v osrednje elemente slik in jih z likovnim prostorom povezhe v celovite likovne organizme. Pri tem posega po slikarskih sredstvih in si pomaga z gradivi, ki imajo neslikarski znachaj. Odnos do poustvarjanja povrshine razlichnih materialov uporabljeno likovno tehniko in njene rezultate od dalech povezuje z informelom. Anatomija kompozicij Katarine Ulchar se marsikdaj podreja preudarni in harmonichni kompozicijski gradnji, osrednjemu motivnemu poudarku, intimni atmosferi, pretehtano izpeljanim likovnim postopkom, navidezno monokromatichnim povrshinam platna in ne nazadnje utishani in zadrzhani barvni paleti, v kateri prevladujejo prstene oziroma zemeljske barve. Pravilne geometrijske ali ornamentalne oblike prichajo o iskanju ubranega sozhitja. Marsikdaj se niti ne zavemo dejstva, da slikarko zanimajo tudi predstavitve likovnih odrazov eksistencialne ogrozhenosti sodobnega chloveka Zato se na njenih platnih pojavljajo tudi perforacije, predrtine in raztrganine, ki v slikarsko tkivo prinashajo obchutek ogrozhenosti, grozechih napetosti, razpadanja in utesnjenosti.