Revija SRP 81/82

Damir Globochnik

 

HUMORISTICHNI LIST SATURA

 

Leta 1925 sta izshli dve (in edini) shtevilki »ilustrovanega humoristichnega lista« Satura. Izdajatelji in lastniki Sature so se povezali v »Konzorcij Satura«, glavna urednica je bila Nezhika Simonchich, urednishtvo je bilo na Resljevi cesti sht. 13/I v Ljubljani, uprava pa na Mestnem trgu sht. 11/II. Satirichni list je natisnila Jugoslovanska tiskarna v Ljubljani. Izhajal naj bi vsako prvo in tretjo soboto v mesecu. Posamezna shtevilka je obsegala osem strani, njena cena je bila 4 dinarje (predvidena chetrtletna narochnina 24 dinarjev, za inozemstvo 30 dinarjev, polletna 48 in celoletna 96 dinarjev). »Rokopisi se ne vrachajo. Nefrankirana in nezadostno frankirana pisma se ne sprejemajo.«

Satura je latinski izraz za satiro (iz lat. satura (lanx): skleda, napolnjena z razlichnimi sadezhi / satura: I. zmes, meshanica; quasi per satura: brez reda, II. satira, pesnitev najrazlichnejshe vsebine ali v najrazlichnejshi obliki, zabavljica, tudi ostra knjizhevna kritika, uporaba zajedljivega posmeha, pretiravanja, parodije). – Izraz satura je bil v slovenskem prostoru znan tudi po zaslugi istoimenskih razprav Lovra Pintarja o Preshernovi poeziji (Ljubljanski zvon, 1905–1911).

Humoristichni list Satura je objavljal satirichne prispevke (mdr. avtorja Slavko Savinshek in Glisha Koritnik, slednji je za Saturo prevedel pesem Lewisa Carolla Mrozh in tesar) in karikature. Za naslovnico prve shtevilke je slikar, ilustrator in karikaturist Maksim Gaspari (1883–1980) prispeval karikaturo »Stoji, stoji Ljubljan’ca, Ljublja­n’ca dolga vas« (naslov po ljudski pesmi) s Preshernovim spomenikom v velikem zakrpanem chevlju. Pesnik Presheren je osamljen, konkurira mu shtefan rdechega vina, ki je namesto s slavnostnim lovorovim vencem okronan s klobaso. Chrn machek na vrhu steklenice morda namiguje na pijanskega machka (v starorimski mitologiji je bil Saturn bog poljedelstva in vinogradnishtva). Prizor opazuje antropomorfizirano sonce, z mrkim izrazom in fajfo v ustih (na naslovnem zaglavju ima sonce nasmejan izraz in rogove). Iz fajfe in ljubljanskega gradu se dviga oblak dima.

Na zadnji strani je bila objavljena Gasparijeva karikatura »V avstro-nemshki kuhinji se obeta sosedom dober prigrizek ...«. Prikazuje kuhinjo s kuharicama Nemchijo in Avstrijo, v kotlu se kuha Velika Nemchija. Z velikimi zhlicami v rokah chakajo cheshki, italijanski, jugoslovanski in madzharski vojak. Karikaturi na prvi in zadnji strani sta natisnjeni v dvobarvnem tisku.

Avtor shtirih karikatur na notranjih straneh se je podpisal kot Jozhe. Na eni izmed njih sta predstavljena pisatelj, chasnikar, dramatik, gledalishki kritik in intendant Fran Govekar (1871–1949) in Fridrik Rukavina (1883–1940), ki je bil v letih 1924–1925 dirigent in ravnatelj ljubljanske Opere. Na shesti in sedmi strani Sature je objavljeno 11 oglasov.

Karikaturo »Dolgo zhrtvoval je Radich ‘ideale’ vishji sili – konchno se ga g. Pashich vendarle usmili« na naslovnici druge shtevilke je narisal ilustrator in karikaturist Fran Podrekar (1887–1964). Sestavljata jo dve slichici: na prvi Stjepan Radich (znachilna tipizirana figura voditelja Hrvatske republikanske kmechke stranke v narodni noshi s kuchmo-krono) zhrtvuje petelina, ki predstavlja »Mirotvorno-chovjechansko-internacijonalno-seljachko boljshevishko kraljevo hrvatsko republiko«, na drugi slichici je zhrtveni dar poplachan s priznanji, ki se na Radicha usipajo z neba – cheprav rezha, iz katere padajo priznanja, she najbolj spominja na zadnjichno gubo.

Avtonomistichna in opozicijska Hrvatska republikanska seljachka stranka (druga najvechja stranka v drzhavi) je leta 1924 pristopila h komunistichni Kmechki internacionali v Moskvi. Razshiritev obznane decembra 1924 jo je zachasno odstranila z jugoslovanskega politichnega prizorishcha. Sredi leta 1925 je Hrvatska kmechka stranka (naziv republikanska je opustila) izstopila iz opozicijskega bloka in se odlochila za sodelovanje v vladi narodnega sporazuma. Radicha so izpustili iz zapora. Nikola Pashich, ki je vodil najvechjo parlamentarno stranko, velikosrbsko Narodno radikalno stranko, je sestavil vlado iz radikalov in radichevcev. Novembra 1925 je Radich v vladi pod Pashichevim predsedstvom postal prosvetni minister.

Podrekarjevo delo je bila tudi karikatura »Hm, ta otrok bo pa gvishn narodni poslanec. Kadar je lachen vpije, kadar je sit, je pa tiho«. Karikatura »Revolucija na Kitajskem« na zadnji strani prikazuje stiliziranega kitajskega zmaja in ruskega medveda. Oba sta okrashena z zvezdo.

Na dnu zadnje strani druge shtevilke Sature je bilo objavljeno obvestilo: »Vljudno naproshamo vse narochnike, da poravnajo narochnino po prilozhenih polozhnicah, kajti drugache smo primorani z oziroma na ogromne izdatke in stroshke s poshiljanjem takoj pri prihodnji shtevilki prenehati.«