Revija SRP 79/80

Shtefka Petrich
Mario Petrich

 

 

LIKOVNA DELA

 

1 Shtefka Petrich, iz cikla Organska rast, 2001, bron, 24x22x20 cm
2 Shtefka Petrich, Objem, 1999, bron, 20x14 cm
3 Shtefka Petrich, iz cikla Organska rast, 2001, bron, 15x22 cm
4 Mario Petrich, Brez naslova, 2005, olje na platnu, 100x90 cm
5 Mario Petrich, Brez naslova, 2005, olje na platnu, 100x90 cm
6 Mario Petrich, Brez naslova, 2005, olje na platnu, 100x90 cm
7 Mario Petrich, Brez naslova, 2005, olje na platnu, 100x90 cm
8 Shtefka Petrich, iz cikla Neveste, 2005, pastel na papirju, 30x40 cm

Naslovnica

9 Shtefka Petrich, iz cikla Organska rast, 2005, patinirana zhgana glina, 31x22 cm

 

Fotografije del Shtefke in Maria Petricha: Janez Praprotnik, Igor Pustovrh in drugi

 

sl.1

 

 

sl.2

 

 

sl.3

 

 

sl.4

 

 

sl.5

 

 

sl.6

 

 

sl.7

 

 

sl.8

 

 

nasl.9

 

 

 
_______________
Shtefka Koshir Petrich se je rodila 5. decembra 1926 v Domzhalah. Po konchani srednji sholi je shtudirala kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Njeni profesorji so bili kiparji Peter Loboda, Franchishek Smerdu in Zdenko Kalin, pri slednjem je leta 1954 diplomirala. Posvetila se je pedagoshkemu delu in pouchevala na osemletkah v Sisku in Domzhalah ter na Srednji usnjarsko-galanterijski sholi Domzhale. Je chlanica ZDSLU. Po upokojitvi se je v celoti posvetila kiparstvu in risbi. Samostojno razstavlja od leta 1981.
 
Mario Petrich je bil rojen 24. julija 1925 v Sisku. Leta 1951 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Leta 1953 je konchal specialko za slikarstvo pri prof. Gabrijelu Stupici. Po konchani akademiji se je posvetil pedagoshkemu poklicu ter poucheval likovno vzgojo v Sisku in v Mengshu do upokojitve leta 1986. Je chlan ZDSLU. Predstavil se je na vech kot 30 samostojnih in vech kot 50 skupinskih razstavah.
Shtefka in Mario Petrich zhivita in ustvarjata v Domzhalah.
 
Dela Maria Petricha z razstave ob avtorjevi 80-letnici v Galeriji Domzhale (december 2005) / Dela Shtefke Petrich z razstave ob avtorichini 80-letnici v Galeriji Domzhale (december 2006)