revijasrp.si
 
 
 

Revija SRP

/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
Letnik 15, junij 2007
shtevilka 79/80
 
 
 
 
 
 
 

Revija SRP 79-80.pdf

 
 
 
 
 
 
 
Revija SRP
junij 2007 shtevilka 79/80
 
Vsebina Revije SRP 79/8078
         
 
Dushan Marolt
Dozhivetja naseljenosti
79/80, 4
 
 
Karel Turner
Napletanja
79/80, 7
 
 
Iztok Vrhovec
Minevanja
79/80, 13
 
Sonja Votolen
Blizhine odkrhnjenosti
79/80, 18
 
 
Mihael Lajlar
Pogovori
79/80, 22
 
 
Matej Krajnc
Rohnecha zhetev
79/80, 25
 
 
Adam Shuligoj
Shest miniatur
79/80, 30
 
 

Franko Bushich
prev.: Ivo Antich
Ker sem zhrec
79/80, 33
 

 

Mario Benedetti
prev.: Jolka Milich
Chloveshka slava
79/80, 36
 

  Rajko Shushtarshich
Glas vpijochega v pushchavi /gnostichni evangelij/
79/80, 46
 
 
Iztok Vrhovec
Mrtvi in zhivi
79/80, 57
 
 
Bogdan Novak
Ruski ovratnik
79/80, 60
 
 
Lev Detela
Tri zvezde, XVI
79/80, 65
 
 
Damir Globochnik
Shtefka in Mario Petrich
79/80, 85
 
 
Shtefka Petrich
Mario Petrich
Likovna dela /reprodukcije slik/
 
79/80, 88
 
 
Damir Globochnik
Satirichni list Petelinchek iz leta 1870
79/80, 97
 
 
Ivo Antich
Pionir stripa in pogumna trojka /A. Mavec/
79/80, 102
 
 
Aco Mavec
Prigode Davida Balfourja /iz stripa/
79/80, 103
 
 
Ivo Antich
Janez & Jovan/strip karikatura/
79/80, 104
 
 
Milan Fridauer
Aforizmi
79/80, 105
 
 
Ivo Antich
Epigramizmi: Anti(ch)kronika
79/80, 106
 
 
Ivo Antich
Popare
79/80, 110
 
 
Ivo Antich
Mnozhichnomedijske belezhke
79/80, 113
 

Chlovekov razvoj

Andrej Lenarchich
Slovenci zhrtve nacifashistichnega
ekspanzionizma sosedov
 
79/80, 129
 

Za zgodovinski spomin

Lucijan Vuga
Divje babe, III
/Prazgodovinsko kolo z Ljubljanskega barja/
 
79/80, 142
Jolka Milich Literarni pomisleki /Ob simpoziju o istrskem shovinistu Gambiniju v Kopru/
 
79/80, 146
 

Iz zgodovinskega spomina

Lucijan Vuga
Veneti v Troji, I
79/80, 150
Branko J. Hribovshek
O imenu Slovani, I
79/80, 162
Neprevedene knjige
Lev Detela Uchne ure ljubezni /Bontempelli/
79/80, 178
 

Chitalnica

Ivo Antich (Samo)prevare ali drama zorenja /Vrhovec/
79/80, 180
 
Ivo Antich Chudezhno rojstvo prevoda /Kocbek Milich/
79/80, 185
 
Lev Detela Subtilno izrazheni razpolozhenjski obchutki/Kokot/
79/80, 187
 
Lev Detela Dunajski aprilski kulturni dogodki
79/80, 190
 

Vprashalnica

 
Matjazh Jarc
Drzhavni umetnik?
79/80, 192
 
 
Bogdan Novak
Je nestrpnost bistvena znachilnost slovenskega znachaja?
79/80, 196
 
Jolka Milich O prevajanju in poeziji, VI
79/80, 199
 
Dokumenti, prichevanja
 
Dokument 1
Rajko Shushtarshich
 
Odprto pismo Vasku Simonitiju, MzK RS, XI
 
79/80, 202
 
 
Dokument 2
Ivo Antich
Pritozhba na Vishje Delovno in socialno sodishche v Ljubljani
 
79/80, 205