Revija SRP 79/80
Dokumenti
Dokument 3
PRITOZHBA

Ps 1386/2006

 

DELOVNO IN SOCIALNO SODISHCHE V LJUBLJANI –
SOCIALNO SODISHCHE
Komenskega 7, Ljubljana

 

Zadeva: pritozhba na Vishje delovno in socialno sodishche v Ljubljani

Podpisani Ivan Antich, Karlovshka 22, Ljubljana, sledech pravnemu pouku v zadevnem sklepu, na naslovno sodishche vlagam pritozhbo zoper SKLEP, ki ga je izdalo Delovno in socialno sodishche, Komenskega 7, Ljubljana, z dne 15. 1. 2007, v socialni zadevi tozheche stranke Ivana Anticha, Karlovshka 22, Ljubljana, in tozhene stranke RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, ki ga zastopa Drzhavno pravobranilstvo RS, Shubicheva 2, Ljubljana. Sklep, zoper katerega se vlaga prichujocha pritozhba, se glasi:

»Delovno in socialno sodishche v Ljubljani ni stvarno pristojno za odlochanje v tem sporu. Po pravnomochnosti tega sklepa bo zadeva odstopljena Upravnemu sodishchu RS v Ljubljani.« (cit.)

V obrazlozhitvi istega sklepa je med drugim ugotovljeno »bistvo spora«, in sicer:

»Bistvo spora je o tem, ali tozhnikovo delo predstavlja izjemni kulturni prispevek.« (cit.)

Podpisani Ivan Antich ugotavljam, da je zadevni sklep zame nesprejemljiv, ker zgolj sledi napotilu tozhene stranke MzK, ki je prek svojega zastopnika, tj. Drzhavnega pravobranilstva (odgovor z dne 19. 6. 2006), v predmetni zadevi ugovarjala stvarno pristojnost Delovnega in socialnega sodishcha (in hkrati zhe tudi predlagala prenos na Upravno sodishche RS), ki ga je meni kot prizadetemu predhodno sama predlagala v pravnem pouku k lastni odlochbi z dne 13. 4. 2006. Kot v moji predhodni pritozhbi z dne 26. 6. 2006 se mi ponovno zastavlja vprashanje: Po kakshni logiki nenadoma naj ne bi vech sodil na Delovno in socialno sodishche odvzem prizadetemu osnovne socialne varnosti ter v posledici stanje brezposelnosti in prijava na Zavodu za zaposlovanje? Logichni odgovor: Gre za namen preusmeritve zadeve iz temeljnega problema socialno-drzhavljanske pravice v problem upravne manipulacije.

Logichni dodatek: che je bistvo spora, kot v sklepu ugotavlja Delovno in soc. sod. (gl. zgoraj), v vprashanju, ali tozhnikovo delo pomeni izjemni kulturni prispevek, potem se v primeru, ko gre za problem ad hoc komisijske ocene kvalitete literarnega, natanchneje – pesnishkega dela, lahko sleherno pravno sodishche izreche za stvarno nepristojno v tovrstni specifichni, ozhje strokovni, literarni zadevi. To bi pomenilo, da je praktichno tako rekoch vnaprej nemozhna in onemogochena kakrshnakoli dejanska pravna zashchita prizadetega delavca, t. i. samozaposlenega v kulturi, in so vsa napotila s pravnimi pouki zgolj prozorna vmesna manipulacija s tochno dolochenim ciljem: popolna diskvalificija tistega, ki je bil prizadet z dolocheno birokratsko eliminacijo. (V obmochje manipulacije je mozhno shteti tudi desetdnevno chakanje odlochbe MzK na poshtni postopek, zaradi chesar sem zamudil 30-dnevni rok za prijavo na Zavodu RS ZZ; gl. zhe vlozheno tozhbo zoper Zavod RS ZZ na istem sodishchu z dne 22. 8. 2006).

V skladu s povedanim od naslovnega vishjega sodishcha prichakujem ustrezno pravichno revizijo.

S sposhtovanjem Ivan Antich

 

Ljubljana, 1. 2. 2007

 

__________
* Pritozhba Ivana Anticha na Vishje delovno in socialno sodishche v Ljubljani je sestavni del elektronske knjige Zhigosana ustvarjalnost v ediciji Pogum Revije SRP. (Op ur.)
________
Predhodni dokumenti:
Odlochba MzK - Vasko Simoniti
Pritozhba - Ivan Antich
Odgovor na odgovor na tozhbo
 
Nadaljevanje zadeve:
Sklep Vishjega delovnega in socialnega sodishcha v Ljubljani