revijasrp.si
 
 
 

Revija SRP

/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
 
Letnik 15, februar 2007
shtevilka 77/78
 
 
 
 
 
 
 

 

  Revija SRP 77-78.pdf

 
Revija SRP
februar 2007 shtevilka 77/78
 
Vsebina Revije SRP 77/78
         
 
Milena Merlak
Desetnica
77/78, 4
 
 
Andreja Jezernik
Modra in zelena chrta
77/78, 9
 
 
Iztok Vrhovec
Shchavnjek
77/78, 12
 
 
Franko Bushich
prev.: Ivo Antich
Julija
77/78, 17
 
 
Flavio Ermini
prev.: Jolka Milich
Besede v chasu poezije
77/78, 19
 
 
Jean Tardieu
prev.: Jolka Milich
Okamneli dnevi
77/78, 23
 
 
Rajko Shushtarshich
Zgodba o Judi in Simonu Petru /gnostichni evangelij/
77/78, 32
 
 
Iztok Vrhovec
Beli chlovek
77/78, 51
 
 
Boris Vishnovec
Od Gospe svete zvon, II /Sejem v Brnici/
77/78, 58
 
 
Lev Detela
Tri zvezde, XV
77/78, 65
 
 
Iztok Vrhovec
Mozhicelj, II /igra/
77/78, 79
 
 
Damir Globochnik
Pretanjeni likovni opazovalec /Batista/
77/78, 102
 
 
Milan Batista
Likovna dela /reprodukcije slik/
77/78, 104
 
 
Damir Globochnik
Satirichni list Bodecha nezha iz leta 1914
77/78, 113
 
 
Matjazh Jarc
Mlekarna /radijska igra/
77/78, 118
 
 
Ciril Gale
Blagohotno hudomushni sosed /A. Novak/
77/78, 125
 
 
Andrej Novak
Sosed Janez /iz stripa/
77/78, 126
 
 
Ivo Antich
Janez & Jovan/strip – karikatura/
77/78, 127
 
 
Bogdan Novak
Novinarske race
77/78, 128
 
 
Milan Fridauer
Aforizmi
77/78, 130
 
 
Ivo Antich
Epigramizmi: Anti(ch)kronika
77/78, 131
 
 
Ivo Antich
Popare
77/78, 135
 
 
Ivo Antich
Mnozhichnomedijske belezhke
77/78, 138
 

Chlovekov razvoj

 
Sergej Ivanov
prev.: Just Rugel
Samovoljni narod /Razmishljanja o ruskem nacionalnem znachaju/
77/78, 157
 

 

Za zgodovinski spomin

 
Lucijan Vuga
Divje babe, II
77/78, 159
 
 
Lev Detela
Mileni v spomin
77/78, 168
 
 
Ivo Antich
Povedano v gluhi lozi
/K tretjemu tematskemu zborniku o bohorichici/
77/78, 171
 

Iz zgodovinskega spomina

 
Branko J. Hribovshek
Imeni Raetia in Schwyz , II
77/78, 176
 

Chitalnica

 
Lev Detela
Hitler in Stalin – siamska dvojchka in antipodna konkurenta? /Eberle, Uhl/
77/78, 195
 
 
Ivo Antich »Signali« med nadrealizmom in dadaizmom
77/78, 199
 

Vprashalnica

 
Bogdan Novak Veliki slovar z velikimi napakami?
77/78, 201
 
 
Jolka Milich O prevajanju in poeziji, V
77/78, 204