Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
Letnik 14, junij 2006
shtevilka 73/74
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Izdajatelj revije
 
REVIJA SRP
Zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture in umetnosti,
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r. 10100-0038333910
i.a: http://www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
utemeljitev chrkopisa glej Zbornik Bohorichica 2001,2003
Naslovnica
Radko Oketich, Shtanjel 1, 1995
Izbor likovnih del
Branko Lipnik
Tisk
VED d.o.o., Ljubljana
Urednishtvo
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Rajko Shushtarshich odg. urednik,
Ivo Antich lektor in korektor,
Lev Detela (Dunaj) neprevedene knjige,
Branko Lipnik likovna priloga,
Franko Bushich (Split), Matjazh Jarc
Jolka Milich, Bogdan Novak,
Just Rugel (Moskva),
Iztok Vrhovec, Lucijan Vuga
Narochila, prodaja
Knjigarna KONZORCIJ, Zalozhba Mladinska knjiga,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana
Izposoja na dom
Slovanska knjizhnica, Einspielerjeva 1
p.p. 2670, 1001 Ljubljana
Revijo financirajo
sodelavci
ISSN 1580-6499