Revija SRP 71/72

Lev Detela

Neprevedene knjige

 

NEMSHKA PUBLIKACIJA O SRECHKU KOSOVELU

 
 
Erwin Köstler: Vom Erleben und Deuten.
(O dozhivljanju in razlaganju).
Srechko Kosovels Integrali: ein herausgeberisches Artefakt und sein Rang als herausragende Erscheinung der slowenischen Avantgarde.
(Integrali Srechka Kosovela: izdajateljski artefakt in njegova vrednost kot izstopajochi pojav slovenske avantgarde).
Znanstvena zbirka Pavlove hishe, 7. knjiga.
(Wissenschaftliche Schriftreihe des Pavelhauses, Band 7).
Pavelhaus / Pavlova hisha, Laafeld / Potrna 30,
Bad Radkersburg / Avstrijska Radgona, 2005, 223 strani.

Erwin Köstler se je v zadnjem desetletju uveljavil predvsem kot prevajalec izbranih del Ivana Cankarja v nemshchino, vrh tega je pri celovshki zalozhbi Drava poleg prevodov nekaterih novejshih slovenskih avtorjev objavil prvo popolno izdajo Kosovelovih Integralov v nemshkem jeziku. Podobno kot Ludwig Hartinger, ki je lani ob stoletnici rojstva Srechka Kosovela skupaj z Aleshem Bergerjem pri Mladinski knjigi v Ljubljani izdal spominsko antologijo Ikarjev sen, pri zgornjeavstrijski zalozhbi Thanhäuser pa she nemshko antologijo Kosovelove literature Mein Gedicht ist mein Gesicht ( Moja pesem je moj obraz ), s podnaslovom Iznajdba orfichne pokrajine, sledi tudi Köstler lastnemu preprichanju, da je nujno potrebna avtentichna interpretacija Kosovelovih tekstov.

Leta 1964 rojeni avtor je s tem v zvezi v nemshchini napisal posebno znanstveno razpravo Vom Erleben und Deuten ( O dozhivljanju in razlaganju), ki je pred kratkim izshla v avstrijski Radgoni – Bad Radkersburgu kot sedma knjiga znanstvene zbirke Pavlova hisha, ki jo ureja in izdaja kulturno drushtvo 7. chlen za zashchito slovenske manjshine na Shtajerskem. V knjigi, ki obsega 223 strani, Köstler natanchno dokumentira in analizira zapoznelo recepcijo avantgardistichnega dela Kosovelove poezije v slovenski javnosti. Pri tem, kot zhe mnogi pred njim, podvomi o zanesljivosti tako imenovane kritichne izdaje Kosovelovih Integralov v drugi knjigi pesnikovega Zbranega dela iz leta 1974, ki jo je po dolgem obotavljanju pripravil dr. Anton Ocvirk.

Pri svojih izvajanjih se avtor opira predvsem na ugotovitve profesorja na filozofski fakulteti univerze v Ljubljani Janeza Vrechka, ki v prichujochi knjigi objavlja obshiren uvod o pomenu Srechka Kosovela za razvoj slovenske moderne literature in o interpretaciji njegovih tekstov z ozirom na pravilno rekonstrukcijo njegove avantgardistichne rokopisne zapushchine.

Köstler poudarja, da je Kosovel v slovenskem prostoru zelo dolgo veljal za nadaljevalca impresionistichne pesnishke tradicije, za nekakshnega mlajshega krashkega naslednika poezije Josipa Murna, medtem ko so ga kot novatorskega literarnega vizionarja odkrili shele zelo dolgo po njegovi zgodnji smrti. Toda Ocvirk je Kosovelov moderni literarni nachin (konstruktivizem in integralizem), ki mu je bil kot privrzhencu tradicionalizma miselno tuj, skushal interpretirati »chustveno psiholoshko«, saj je med drugim menil, da naj bi bili v pesniku »po dushi« dve skrajnosti literarne dikcije, dve »motivno – izrazni mozhnosti, ki mu ju je ponujal konstruktivizem, ironichno cinichna, napadalna, in intimno lirichna, osebno izpovedna«. Po Köstlerju pa je Ocvirk pri tem ochitno popolnoma spregledal literarno-konstitutivni pomen Kosovelovega idejnega premika h konkretno politichno delujochemu literatu, kar naj bi se dogodilo tudi pod vplivom rusko-sovjetske revolucionarne umetnosti ob pesnikovem pristopu k socializmu v zadnjem obdobju njegovega zhivljenja (1924 – 1926), ko je med drugim prevzel tudi urejanje revije Mladina.

V svoji shtudiji, ki jo je razdelil na shest delov, Köstler analizira posthumno nastajanje Kosovelove umetnishke podobe in njegovega konstruktivizma. Z objavo dokaznega gradiva o Ocvirkovi redakciji (popravljanju), ki sega v strukturo dolochenih besedil, skusha opozoriti na nujnost kritichnega pristopa k posameznim velikokrat le v konceptu zabelezhenim tekstom. V knjigi je objavljen tudi obshiren, 27 strani obsegajoch povzetek v slovenskem jeziku. Zelo koristno dopolnilo je bibliografija Srechka Kosovela, ki ji sledita she imensko kazalo in slikovni izbor s fotografijami tega zgodaj umrlega slovenskega avantgardistichnega pesnika ter njegovih interpretov Antona Ocvirka, Ivana Grahorja in Alfonza Gspana. Dodan je tudi ponatis reprodukcij naslovnic Kosovelovih knjig in nekaterih tekstov iz pesnikove rokopisne zapushchine.