Revija SRP 7/8

Urednishtvo

Dokument 3

 
Sposhtovani gospod prof. dr. Bruno Cvikl
chlan Sveta RTV Slovenija,
predstavnik Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru

 

 
Predlog dopolnila osnutka statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija
(s podrobnejsho utemeljitvijo)
 

Kot predstavniku Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru v Svetu Radiotelevizije Slovenija Vam prelagam svojo pripombo (raziskovalca v Sluzhbi za raziskovanje programov na TVS), ki se mi zdi za nadaljnjo legalnost raziskovanja na mediju RTVS bistvena.

Predlagam dopolnitev osnutka statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija, chlen 14, alinea 13 (z dne 17.10 1994), to je formulacijo raziskovalne dejavnosti na zavodu

V RTV S so skupno in enotno urejevana tale podrochja: ...

- "raziskave javnega mnenja o programih in analize programov;"
ki naj se glasi:
1 - raziskave javnega mnenja o programih, analize programov, raziskave medija in komunikacijskega procesa (javnega mnenja o programih, programov in medija);
ali
2 - izvajanje sistematichih raziskav obchinstva, kvalitativne in kvantitativne, analize (oz. raziskave) socioloshkih uchinkov televizije; (ter javno publiciranje ugotovitev teh raziskav).

Utemeljitev:

Podrochje dejavnosti Sluzhbe za raziskovanje programov je "celovit komunikacijski proces". To je tako, nekako od leta 1975, po 4. seji Skupshchine RTVL. (Povzetki takratne in she vedno veljavne reshitve problema programske usmeritve raziskovanja na RTV, njegove avtonomije in javnosti raziskovanja so objavljeni v Reviji SRP 1/2, p 54-56.) *1

Predlagana formulacija podrochja dejavnosti raziskovanja na RTVS v osnutku statuta bistveno krni raziskovanje celotnega komunikacijskega procesa. V praksi ta pomeni ukinjanje oz. nelegalnost ali ponovno ilegalnost raziskovanja medija (komunikatorja). Konkretno lahko to pomeni ukinitev nadaljevanja raziskovalne naloge oz. projekta Katalog problemov medija (Predstavljen v Reviji SRP 1/2,p 110; Reviji SRP 3/4,p 89, 148, 173; Reviji SRP 5/6, p 102, 110 - 116.) *2

Druga alternativna predlagana formulacija podrochja raziskovalne dejavnosti je manj sistematichna, zato pa bolj dobesedno povzema priporochila Carigrajske deklaracije - dolochbe oz. priporochila o sistematichnih raziskavah na TV ustanovah, temeljna nachela Zakona o raziskovalni dejavnosti in nachelo javnosti iz Zakona o javnih glasilih RS. (Omenjene dolochbe so v celoti citirane v dokumentu O javnosti raziskovanja tudi na RTVS v Reviji SRP 5/6, p 155.) *3

(Opombe so podrobneje dokumentirane v prilogi)

 

V Ljubljani, 18.11.1994

Urednishtvo Revije SRP

 

________
*1 Bistveni povzetki tega problema programske usmeritve raziskovanja na RTV, njegove avtonomije in javnosti raziskovanja so objavljeni v Reviji SRP 1/2, p 54-56 Nekaj povzetkov za osvezhitev zgodovinskega spomina na programsko usmeritev nekdanje raziskovalne enote DERPO NRTVL; In she Matevzh Krivic, istotam.
 
*2 Epilog ali Kako unichiti vsako ustvarjalnost v nacionalni radioteleviziji, (na primeru raziskovanja na RTVS) v Reviji SRP 1/2, p 51, shirshe pa v Pismih raziskovalca Programskemu svetu RTVS I, II,III,IV,VI. p 24, 29, 32, 36, 51, 57.)
Ponovno zhelim opozoriti, da se na RTV ob vsaki reorganizaciji sistematichno pojavlja tezhnja ukinjanja ali nadaljnje redukcije raziskovanja na mediju in she posebej raziskovanja medija samega. Konkretno to pomeni legalizacijo ukinjanja avtonomnega raziskovanja medija, nadaljevanja raziskovalne naloge oz. projekta Katalog problemov medija (Predstavljen v Reviji SRP 1/2,p 110; Reviji SRP 3/4,p 89, 148,173; Reviji SRP 5/6, p 102, 110, 125 (kratek povzetek Kataloga na str 116)).
 
*3 Tretja formulacija morda she najbolj izrazha priporochila Carigrajske deklaracije, temeljna nachela Zakona o raziskovalni dejavnosti in nachelo javnosti iz Zakona o javnih glasilih RS. Naj jih zato ponovno citiram:
1 Carigrajsko deklaracijo (Odgovornost v druzhbi, ki temelji na medijih, Deklaracija evropskih televizijskih porabnikov)
* Priporochila za televizijske ustanove:
"Televizijske ustanove bi morale izvajati ali narochati sistematichne raziskave obchinstva in uposhtevati njihove rezultate. Raziskave bi morale biti kvalitativne in kvantitativne. Kvalitativne raziskave ne bi smele sprashevati gledalcev le o posameznih oddajah, ampak tudi analizirati socioloshke uchinke televizije. Metodologija in ugotovitve teh raziskav bi morale biti dostopne javnosti." (Sprejeta v Bruslju, 30. novembra 1993 - 11. chl, zadnji odstavek)
2 Zakon o raziskovalni dejavnosti (Nachela, na katerih temelji opravljanje raziskovalne dejavnosti):
"- svoboda znanosti in njenega prouchevanja;
- avtonomnost raziskovalcev pri raziskovanju; .."
(UL RS sht.8, chl.5, 1. in 2. alinea, 8. avgusta 1991)
3 Zakon o javnih glasilih
Javnost dela in dostop do informacij:
"Javni zavodi ... morajo zagotavljati javnost svojega dela z dajanjem pravochasnih, popolnih in resnichnih informacij o vprashanjih s svojega delovnega podrochja." (UL RS 18, chl. 24, 8. aprila 1994)
(Omenjene dolochbe so v celoti citirane v dokumentu O javnosti raziskovanja tudi na RTVS v Reviji SRP 5/6, p 155.)
* Priporochila za televizijske ustanove so bila v Reviji SRP 7/8 pri tisku pomotoma izpushchena.

 

 

dr. Bruno Cvikl:

Posredovanje predloga statutarni komisiji RTVS

 

Sklicujoch se na sklep 4 -1 chetrte seje Sveta RTV Slovenija, z dne 27.10.1994 vas prosim, da posredujete statutarni komisiji prilozhen "predlog dopolnila statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija" v obliki kot jo predlaga in utemeljuje urednishki odbor Revije SRP.

Menim, da je navedeni predlog umesten in tehten in to predvsem z vidika, ki zadeva raziskave komunikacijskega procesa elektronskih medijev in njihove soodvisnosti z nastankom in obstojem dandanes vrste zelo perechih vsebinskih vprashanj, pri razreshevanju katerih se pa ni moch izogniti osnovni premisi, namrech obliki in obsegu hotenega in /ali nehotenega vplivanja medijev na vrednotne orientacije vsakega posameznika.

 

dr. Bruno Cvikl