Revija SRP 7/8

Urednishtvo

Dokument 2

 

Svetu Radiotelevizije Slovenija

 

Sposhtovani chlani Sveta Radiotelevizije Slovenija

 

Marcel Buh, dipl. ing. agr. Franc But, prof. dr. Bruno Cvikl, Geza Filo, Miran Goslar, dr. Berta Jereb, dr. Misho Jezernik, Rozsa Kercsmar, Alfred Killer, prof.dr. Janko Kos, Miha Kovach, Igor Krch, Iztok Krzhich, dr. Igor Lukshich, Misha Molk, Slava Partlich - nam. preds. Sveta RTVS, Jure Pengov, Aljosha Redzhepovich, Silvano Sau, Vojko Stopar - preds. Sveta RTVS, Maks Strmchnik, Mile Shetinc, dr. Rajko Shugman, Milan Utrosha

Z zadovoljstvom Vam poshiljamo Revijo SRP 5/6, ki je pravkar izshla (koncem oktobra 1994). Naslednji zvezek Revija SRP 7/8 pa je v pripravi.

Upamo, da boste v njej nashli tudi kak prispevek, ki Vas bo osebno posebej zanimal, chetudi se z njim ne strinjate.

Prav tako upamo, da bo vsebina tudi te shtevilke revije chlanom Sveta RTV Slovenija in vodstvu RTVS pomagala h konchni odlochitvi o pobudi urednishtva Revije SRP glede ureditve statusa revije na RTV Slovenija.

 

V Ljubljani, 28. oktobra 1994

Urednishki odbor Revije SRP
zanj gl. in odg. urednik
Franci Zagorichnik
Rajko Shushtarshich