Revija SRP 7/8

Rajko Shushtarshich

 

 

SVOBODA SLOVENSKEGA RADIA IN TELEVIZIJE NA USTAVNEM SODISHCHU SLOVENIJE

 

Vpliv civilne druzhbe na RTV Slovenija ali she vedno drzhavno obvladovanje medija

Ob "nepotrditvi" Zharka Petana in razveljavitvi zakonske podlage zanjo

 

Novi zakon o RTV Slovenija, sprejet konec marca 1994, je vpeljal drugachen nachin sestave Sveta RTV Slovenija kot dotlej, ko je vse njegove chlane izvolil parlament, v svojih prehodnih dolochbah (v drugem odstavku 31. chlena) pa je dolochil, da mora novi, drugache sestavljeni Svet v 30 dneh po svojem konstituiranju odlochiti, ali naj dotedanji generalni direktor RTV Zharko Petan she naprej ostane na tem mestu (che ga ne bi "potrdil", naj razpishe mesto na novo). Na seji sredi julija 1994 je za "potrditev" glasovalo 9 chlanov Sveta, proti pa 12 chlanov in tako je Svet namesto nepotrjenega dotedanjega generalnega direktorja imenoval drugega vrshilca dolzhnosti, dokler ne bi bil imenovan nov generalni direktor na podlagi javnega razpisa. Gospod Petan je na Vrhovnem sodishchu sprozhil spor o zakonitosti svoje razreshitve, Vrhovno sodishche pa je bilo mnenja, da o tem ne more odlochiti, ker da je zakonska dolochba, na podlagi katere je bila ta razreshitev opravljena, premalo jasna. Postopek je zato prekinilo in je pred Ustavnim sodishchem sprozhilo postopek za oceno ustavnosti sporne zakonske dolochbe. Ustavno sodishche je o tem odlochilo 9. novembra 1994 in sicer tako, da je predlogu Vrhovnega sodishcha ugodilo in sporno zakonsko dolochbo razveljavilo. Odlochitev je bila sprejeta s shestimi glasovi proti trem.*

 

Za Revijo SRP pa je razsodba ustavnega sodishcha zanimiva ne le kot analiza nekega pravnega problema (ustavnega primera), ampak predvsem kot problem svobode medijev in konkretnega medija RTV Slovenija (njegove vrednotne orientacije oz. dezorientacije). Razsodba Ustavnega sodishcha in locheno mnenje sodnika Matevzha Krivica nam indicirata in konkretizirata predvsem nasprotje med deklarirano in dejansko vrednotno orientacijo medija v sistemu. Ali nekoliko konkretneje: svoboda slovenskega radia in televizije se je obravnavala (oz. presojala) na Ustavnem sodishchu Slovenije tudi zato, ker she vedno ni udejanjen vpliv civilne druzhbe na RTV Slovenija ali ker je she vedno prisotno drzhavno obvladovanje medija in nas opominja in nam kazhe, da se demokratizacije medija v posttotalitarni druzhbi ne da dosechi kar chez noch. Ob "nepotrditvi" Zharka Petana in razveljavitvi zakonske podlage zanjo se po nashem pojmovanju samo aktualizirajo konkretni problemi kljuchnega problema, to je legitimitete medija v sistemu ali drugache recheno problem nejasne, nerazchishchene dejanske vrednotne orientacije medija v procesu njegove mukotrpne demokratizacije. (Ur.)

______
* Objavljamo v celoti tisti (bistveni) del odlochbe, kjer Ustavno sodishche navaja razloge za svojo odlochitev, in bistveni del enega od treh lochenih mnenj sodnikov, ki so glasovali proti taki odlochitvi.
 
Celotno besedilo odlochbe je bilo objavljeno v Uradnem listu, besedila lochenih mnenj pa bodo objavljena v letni zbirki odlochb Ustavnega sodishcha in pred tem morda tudi v pravni periodiki.
 
ODLOCHBA USTAVNEGA SODISHCHA V "ZADEVI PETAN"