Revija SRP 69/70

Lev Detela
Neprevedene knjige

 

DUNAJSKA »ANTISEMITSKA ZAROTA« PROTI KOMPONISTU GUSTAVU MAHLERJU

 

Nemshki avtor C. S. Mahrendorff (roj. 1963, Eschwege) opisuje v svojem tretjem romanu Temna igra (Das dunkle Spiel) intrigantske dogodke v dunajski dvorni operni hishi v chasu, ko je bil njen direktor znani komponist in dirigent Gustav Mahler (roj. 1860, umrl 1911). V ospredju je politichno, druzhbeno in tudi druzhabno zelo nervozno dunajsko ozrachje v zadnjem obdobju habsburshke monarhije. Mahrendorff razvija tezo, da je Zhid Mahler moral zapustiti dunajsko Opero zaradi antisemitske zarote. Pri tem se spretno posluzhuje shtevilnih literarnih domislic in trikov. Dogajanje predstavi iz razlichnih zornih kotov in razlichnih pripovednih perspektiv. »Avtentichnost« svojih domislic podkrepi z dnevnishkimi zapiski glavne osebe v romanu, dunajskega zdravnika za zhivchne bolezni dr. Leonharda Heydingerja, ki je znanec znamenitega dunajskega zdravnika dr. Sigmunda Freuda, temu »gradivu« pa doda she fiktivna pisma in »dokumente« drugih, v romanu nastopajochih ali omenjenih oseb.

Heydinger ni le zdravnik, temvech tudi obozhevalec Mahlerjeve glasbe in njegove lepe zhene Alme, po sili razmer pa se udejstvuje celo kot privatni detektiv. Na sled pride dunajski velikonemshki tajni lozhi »Chrna roka«, ki ne rovari le proti Mahlerju, temvech tudi proti shtevilnim drugim dunajskim Zhidom na boljshih polozhajih, na piki pa ima celo Zhidom naklonjeni cesarski dvor. Njen konchni cilj je eliminiranje zhidovskega vpliva na politichno in kulturno zhivljenje v avstrijski monarhiji. Dogajanje, ki se odvija na osrednjih ploskvah dunajske kulturne scene na prelomu 19. in 20. stoletja, se razplete v zanimiv »kulturoloshki« kriminalni roman s shtevilnimi smrtnimi zhrtvami. Napeto podani dogodki se she stopnjujejo zaradi zahrbtne in skrivnostne Mahlerjeve krvne bolezni, ki ji po kratki karieri kot dirigent v New Yorku in Ameriki po vrnitvi na Dunaj tudi podlezhe. Glavni predmet Mahrendorffovih literarnih posegov so za dunajske kulturne in politichne kroge tako znachilne intrige, ki se ne zaustavijo niti pred umazanimi udarci v zasebno zhivljenje posameznikov, vendar prav tako ne manjkajo opisi morbidne atmosfere na dvoru Franca Jozhefa in njegovih shtevilnih nadvojvod.

Razlichni protagonisti, med drugim Alma, lepa Mahlerjeva zhena in femme fatale tedanjega chasa (pozneje porochena she z arhitektom Gropiusom in pisateljem Werflom – ter ljubica slikarja Oskarja Kokoschke), so nadaljnji Mahrendorffovi dodatki. Z njimi ta nemshki avtor, ki se nagiba k trivializiranju kompleksne zgodovinske tematike, okrasi in popestri spretno oblikovani roman, pri tem pa se ne izogne drastichnim poudarkom, ki jih sestavlja tudi s pomochjo pitoresknih zasukov in fiktivnih dogodkov, ki pa se odvijajo na realnem dunajskem odru avstro-ogrske monarhije s cesarjem Francem Jozhefom I. na chelu. Zanimiva posebnost prichujochega romana so v dejanje vkljuchene interpretacije nekaterih Mahlerjevih glasbenih del, na primer njegovih Kindertotenlieder (Otroshkih mrtvashkih pesmi), nastalih po realnem tragichnem druzhinskem dogodku ob smrti Mahlerjeve in Almine hcherkice, in nekaterih sinfonij, ki so zaradi disonanchnega znachaja naletele pri konservativnem delu tedanje kritike na odpor.

 
___________________________
C. S. Mahrendorff, Das dunkle Spiel (Temna igra), roman, edition Lübbe, Bergisch Gladbach 2003, 507 strani.