revijasrp.si
 
 
 

Revija SRP

/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
 
Letnik 13, oktober 2005
shtevilka 69/70
 
 
 
 
 
 
 

 

Revija SRP 69-70.pdf

 
 
 
Revija SRP
oktober 2005 shtevilka 69/70
 
Vsebina Revije SRP 69/70
         
 
Marko Pohlin
Viteshka pesem
69/70, 4
 
 
Simon Jenko
Po slovesu
69/70, 7
 
 
Iztok Vrhovec
Chrni vran
69/70, 8
 
 
Vladimira Rejc
Odeja besed
69/70, 12
 
 
Helle Busacca
prev.: Jolka Milich
Samogovor ad vacuum
69/70, 13
 
 
Franko Bushich
prev.: Ivo Antich
Pozhiralcem duha
69/70, 21
 
 
Rudyard Kipling
prev.: Ivo Antich
Vampir
69/70, 24
 
 
Aglaja Veteranyi
prev.: Lev Detela
Besedna chrpalka
69/70, 26
 
 
Bogdan Novak
Kamni in mivka
69/70, 32
 
 
Iztok Vrhovec
Adolf P.
69/70, 39
 
 
Ivo Antich
Slepa ptica
69/70, 45
 
 
Vjacheslav Djogtjev
prev.: Just Rugel
Izbira
69/70, 48
 
 
Lev Detela
Tri zvezde, XI
69/70, 52
 
 
Milosh Bashin
Skriti prizori v Skumavchevem slikarstvu
69/70, 75
 
 
Ivo Antich
»Mrtvashki ples« med Shtajersko in Istro
/O slikarstvu Marjana Skumavca/
69/70, 77
 
 
Tit Vidmar
Slikarska izpoved Marjana Skumavca
69/70, 79
 
 
Marjan Skumavc
Likovna dela /reprodukcije slik/
69/70, 80
 
 
Ciril Gale
Od Silver Kida do Petra Klopotca
69/70, 89
 
 
Kostja Gatnik
In ko pride smrtna ura /strip karikatura/
69/70, 90
 
 
Ivo Antich
Janez & Jovan /strip – karikatura/
69/70, 91
 
 
Andrej A. Golob
Te dni
69/70, 92
 
 
Bogdan Novak
Novinarske race
69/70, 94
 
 
Bogdan Novak
Misli v tabletah /izbrani aforizmi/
69/70, 99
 
 
Branko Lipnik
Popoldanski epigrami
69/70, 101
 
 
Ivo Antich
Epigramizmi: Anti(ch)kronika
69/70, 104
 
 
Ivo Antich
Popare
69/70, 107
 
 
Ivo Antich
Mnozhichnomedijske belezhke:
69/70, 111
 

Chlovekov razvoj

 
Jozhe Shtucin
KD Republika Slovenija
69/70, 130
 
 
Vadim Kozhinov
prev.: Just Rugel
Drzhava zhivi v ozrachju destruktivnih mitov
69/70, 132
 
 
Sergej G. Kara–Murza
prev.: Just Rugel
Rusi in Judje: prilozhnost za dialog
69/70, 135
 

Za zgodovinski spomin

 
Bogdan Novak
Nekaj gnilega je v dezheli DaNSki
69/70, 155
 
 
Bogdan Novak
Zakaj smo pisatelji padli z Delove lojtre
69/70, 157
 

Iz zgodovinskega spomina

 
Lucijan Vuga
Megalitski jeziki /Veneti in Anti/
69/70, 160
 
Neprevedene knjige
 
Lev Detela Dunajska »antisemitska zarota« proti komponistu Gustavu Mahlerju
69/70, 185
 

Chitalnica

 
Lev Detela Celovshko literarno tekmovanje ali Chlovek, ne jezi se!
69/70, 187
 
 
Lev Detela
Goethejev "Zahodno – vzhodni divan" /v izboru in prevodu Mirka Krizhmana/
69/70, 189
 
 
Ivo Antich
Pod luno glasovi “volchic” /ob prevodih Jolke Milich/
69/70, 192
 

Vprashalnica

 
Jolka Milich O prevajanju in poeziji
69/70, 194
 
Dokumenti, prichevanja
 

 

Dokument 1.1
Jozhe Horvat
 
Odgovor na Odprto pismo MKRS, X
/Kaj se dogaja? drugo nadaljevanje/
 
69/70, 199
 

 

 
Dokument 1.2
Rajko Shushtarshich
 
Odprto pismo MKRS, X-1
/Kaj se dogaja? tretje nadaljevanje/
 
69/70, 201
 

 

 
Dokument 1.3
Rajko Shushtarshich
 
Nadzorstvena pritozhba Ministrstvu
za pravosodje RS – ministru Lovru Shturmu
 
69/70, 203