Revija SRP 69/70
 
Dokumenti
Dokument 1.2
 
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/,
zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture
in umetnosti, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r. 10100–0038333910
e.m. urednishtvo@revijasrp.si
i.a. http://www.revijasrp.si
 
Ljubljana, 18. maja 2005

 

 

ODPRTO PISMO X-1

Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije
Maistrova 10, Ljubljana

 

Sposhtovani gospod Jozhe Horvat, sekretar na ministrstvu za kulturo
 
KAJ SE DOGAJA?
/tretje nadaljevanje/

 

Zadeva: tozhba Revije SRP zoper MK RS iz leta 2003
Zadnji dopis: MK RS sht. 403-173/2003-8, Jozhe Horvat, 11. 5. 2005
 

KAJ SE DOGAJA?

— ... Vse po starem.

Morda v zadnjem pismu MzK – Ministru Vasku Simonitiju res nisem bil dovolj jasen, tako sklepam po vashem odgovoru na pismo po narochilu ministra dr. Vaska Simonitija.

– Pravite, da MzK ne sofinancira revije SRP. Se povsem strinjam, saj je tudi ne more, ker se ne prijavljamo na vashe razpise, kar je v Odprtem pismu X jasno povedano: »Na razpise MK RS se ne bomo prijavljali.« Torej ne moledujemo za »financhno podporo«, kot pravite v odgovoru.

– Da s strani MzK ne gre za nikakrshno »zavrzhbo« revije ali morebitni »spor«, pravite. (Glej Sklep MzK RS sht. 403-50/2003-26, dr. UG, z dne 18. 3. 2003, vrochen dne 26. 3. 2003 [http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/7dok.htm], in Odgovor MK RS na tozhbo Revije SRP sekretarja Cirila Bashkovicha na Upravno sodishche RS, z dne: 23. 4. 2003 [http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/tozhba1o.htm].) Gre seveda za nezakonito in neupravicheno zavrzhbo prijave Revije SRP na programski razpis, kar naj bi imelo praktichno posledico ukinitev zavoda Revije SRP ali vsaj njegove programske, tj. redne dejavnosti.

Zahvaljujem se ministru za njegov predlog, da se jeseni prijavimo na razpis za sofinanciranje kulturnih projektov za leto 2006. Vendar pa se na projektni razpis, in celo na morebitni programski razpis, kot zhe recheno, ne bomo prijavili.

V chem je torej sodni spor ali o chem teche pravda?

Najprej, vlozhitev tozhbe je bil neizogiben naslednji korak zavoda, ko in ker se na Sklep MzK o zavrzhbi vloge zavoda ni bilo mogoche pritozhiti na MzK RS. Ker je bil po nashem mnenju, in ne samo po nashem, sklep evidentno neutemeljen in nezakonit in je MzK s programskim razpisom za leto 2003 zamujalo, Revija SRP pa je izhajala redno, tj. po programu za leto 2003. Kratko recheno, MzK RS je s svojim programskim razpisom zavodu Revija SRP povzrochilo materialno in she vechjo moralno shkodo. Odshkodninska tozhba oz. odskodninski zahtevek zavoda bo ali pa ne bo mogoch po pravnomochni sodbi iz tozhbe, vlozhene na Upravno sodishche RS. (Prav lahko, da bo o zadevi odlochalo she ustavno sodishce RS in evropsko sodishche.) Druga mozhnost za reshitev spora pa je zunajsodna poravnava po umiku tozhbe. Ne recite torej, da vsaj z nashe strani ni bila dana pobuda za poravnavo spora med zavodom Revija SRP in MzK.

Glavno vprashanje g. ministru je bilo, ali se strinja z zavrzhenjem Revije SRP, tj. s postopki njegove predhodnice, gospe ministrice Andreje Rihter. Ali pa morda meni, da je sodni nachin reshevanja sporne zadeve nepotreben ali nesmiseln ali neprimeren in bi spor morda lahko reshili s poravnavo. (Zadeva pa ni »Vprashanje o sofinanciranju revije«, kot navajate v vashem odgovoru, ampak je: »tozhba Revije SRP zoper MK RS iz leta 2003«.)

Naj pojasnim samo she podnaslov in opombo Kaj se dogaja *. Do podrobnosti in potankosti, vkljuchno z vsemi dokumenti, o katerih teche beseda in she mnogih drugih, je zadeva dostopna tudi slovenski kulturni javnosti na elektronskem mediju na internetu, in sicer v knjigi ZHIGOSANA USTVARJALNOST. [http://www.revijasrp.si/knrevsrp/pogum2003-3/zhigo.htm].

 

 

__________
Kaj se dogaja je bila famozna rubrika MK RS na internetu, tukaj pa je le kratek povzetek tega, kaj se v resnici dogaja v slovenski kulturi, in sicer na primeru neke neodvisne revije. Zgodba je zdaj dolga zhe trinajst let, trinajst let ukinjanja neodvisne revije, najprej na RTVS, nato na enak nachin na MK RS. V celoti je dokumentirana v elektronski knjigi na internetu: Rajko Shushtarshich, Franci Zagorichnik, Matjazh Hanzhek: ZHIGOSANA USTVARJALNOST (za javnost zadeve – priloge, dokazi v nadaljevanju). (Op. ur.)

 

V vednost:
– g. ministru Vasku Simonitiju
 
 
 
S sposhtovanjem
Rajko Shushtarshich
za zavod: Revija SRP
odg. ur. in v.d. direktorja

 

Nadaljevanje:
Dokument 1.3: NADZORSTVENA PRITOZHBA
ODPRTO PISMO XI; Kaj se dogaja 4