Revija SRP 69/70
 
Dokumenti
Dokument 1.1
 

 

 
...
 
 
republika slovenija
ministrstvo za kulturo
maistrova ulica 10
1000 Ljubljana
t: 01 369 5900
f: 01 369 5901
e: gp.mk@gov.si
www.kultura.gov.si
Gospod
Rajko Shushtarshich
Revija SRP
Zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture in umetnosti
Prazhakova 13
1000 Ljubljana
 
 
Shtevilka: 403-173/203-8
Datum: Ljubljana, 11.5.2005
 
 
Zadeva: Vprashanje o sofinanciranju revije SRP
Zveza: Vash dopis z dne 1. 5. 2005 »Odprto pismo X«
 
 
Sposhtovani g. Rajko Shushtarshich,
 
po narochilu ministra dr. Vaska Simonitija Vam odgovarjam na zgoraj omenjeno pismo, v katerem ga seznanjate o tem, da MzK ne sofinancira revije SRP, s tem v zvezi zastavljate vech vprashanj, med njimi o tem, ali bi spor »lahko reshili s poravnavo«. V zvezi s tem Vam sporocham, da s strani MzK ne gre za nikakrshno »zavrzhbo« revije ali morebitni »spor«; financhine podpore reviji niste prejeli, ker se, kot so mi sporochili pristojni na MzK, niste prijavili na razpis za kulturne projekte, kar je pogoj za dodelitev sredstev. Na MzK namrech ugotavljajo, da minister nima pravne podlage, da bi reviji dodelil pomoch po drugi poti, tj. iz interventnih sredstev, saj MzK lahko na podlagi veljavne zakonodaje sofinancira kultume projekte zgolj na osnovi javnih razpisov in javnih pozivov. Tako dolocha 102. chlen Zakona o uresnichevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, sht. 96/2002).
 
Vendar pa minister lahko iz svojih sredstev izjemoma financira projekt, s katerim prijavitelj (iz utemeljenih razlogov) ni mogel sodelovati na razpisu ali pozivu. Toda za revijo to ne velja, saj s svojo stalnostjo oz. periodichnostjo »opozarja« prijavitelja, da pravochasno vlozhi vlogo na razpis in prosi za sredstva. Tako so doslej storile vse revije in vechina jih je subvencijo prejela.
 
Tako Vam sporocham ministrov predlog, da se jeseni prijavite na razpis za sofmanciranje kulturnih projektov, tj. revije SRP za leto 2006.
 
 
Lepo Vas pozdravljam
Jozhe Horvat, sekretar

 

Odgovor:
Dokument 1.2: ODPRTO PISMO X-1