Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
Letnik 13, junij 2005
shtevilka 67/68
 
 
 
 
 
 

   
Izdajatelj revije
 
REVIJA SRP
Zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture in umetnosti,
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r. 10100-0038333910
i.a: http://www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
utemeljitev chrkopisa glej Zbornik Bohorichica 2001,2003
Naslovnica
Branko Lipnik: Romeo in Julija, 1999
Izbor likovnih del
avtor
Tisk
FLEKS d.o.o., Zapotok 128, 1292 Ig
Urednishtvo
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Rajko Shushtarshich odg. urednik,
Ivo Antich lektor in korektor,
Lev Detela (Dunaj) neprevedene knjige,
Matjazh Hanzhek chlovekov razvoj,
Franko Bushich (Split), Igor Korshich,
Matevzh Krivic, Jolka Milich,
Bogdan Novak, Just Rugel (Moskva)
Narochila, prodaja
Knjigarna KONZORCIJ, Zalozhba Mladinska knjiga,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana
Izposoja na dom
Slovanska knjizhnica, Einspielerjeva 1
p.p. 2670, 1001 Ljubljana
Revijo sofinancirajo
sodelavci
ISSN 1580-6499