Revija SRP 67/68

Pavel Knobl

NOVA KRAMA

 
 
 
Pejte vsi v mojo shtacuno!
Jest imam
vse sort frishno kramo chudno,
vse prodam:
nove bukve, nove nauke,
chudno próstost, tezhke davke,
temni dan;
 
 
novo kmetovsko gospodo,
nemshko smet,
frishno, kislo, gnilo vodo,
pechen led,
kmetsko sukno, svitle knofe,
nove, ozhenjene shkofe,
kebrov med;
 
 
grintave, vushíve glave,
jezen smeh,
stu divic nové postave,
chrn sneh,
kozje glave brez rozhichu,
jezar zakritih berichu,
kurji meh;
 
 
stu tatú, jezar ceganu,
shuntarje,
zhitu z lulko nameshánu,
puntarje,
smrklov flajshter, ‘z dreka zhavbo,
enga kozla z zhensko avbo,
gavgarje;
 
 
tamne cerkve, svitle kehe,
chudno zmes,
nove shule, nove grehe,
novi ples,
mlade novih sort bolnike,
nage, mesene svetnike,
chrviv les;
 
 
spite, chrvive jináke,
nov oshtir,
tud gobove korenake,
gnil papir,
gnile, plesnive divice,
sladke, bodeche pravice,
nov brevir;
 
 
chrne shtunfe jen rdeche,
bel lopar,
hlache, kitle, vkup viseche,
bozhji dnar,
krokarje jen golobice,
krajcarje inu petice
vse na par;
 
 
dekliche v zhidi jen zláti,
pa brez srajc,
postle z zhidanim koverti
brez shtramac,
velke kurbe, pa poshtene,
mejhne — od brichu stepene,
gnili shac;
 
 
nove pesmi, gosle, loke
vtisnene,
zhenitve, brez vse poroke
vmislene,
nove vere jen bogove,
nevideoche rogove
schislane;
 
 
kmet, gradník, gospod z rozhichi,
tamni shpas,
kitle, k so pod njim’ hudichi,
kratki chas,
brumne, poshtene slepárje,
nove kape, fovsh denarje,
zviti glas;
 
 
vojske, pushe, sable, shtuke,
pulfer trd,
grenadirje jen hajduke,
v lufti vrt,
poshpegávce, izdajavce,
zapelavce, prodajavce,
ptujo smrt;
 
 
modre pa zmeshane misle,
lonchen bas,
perjatle od znotraj kisle,
ushivih las,
chrviche na meh odrte,
nove grashine podrte,
brishko vas;
 
 
smrdlive nagelne, rozhe,
gnili cvet,
ojstre konjedirske nozhe,
greh odvzet,
angelchike brez peruti,
chrve z rôkami, peruti,
chudne svejt;
 
 
lepe jabuke, pa gnile,
novi sad,
zhebce, postuhe, kobile,
slepi gad,
bele, grintave baroke,
torto ‘z krumpirjove moke,
poshten tat;
 
 
v petk nedélo, postne plese,
mishjo past,
v zhidi vovk, oslovske ushese,
novo chast,
nove gvante pa molitve,
modre glave, pa ushive
jen oblast.
 
Tulk je she vech sorta krame.
Kdur bo vzel,
ta bo vselej mislil name
jnu bo vesel;
bom dal dober kup na vero,
dobro vago, dobro mero,
vse na lev’.

 

(1801)

 
_________________
Knoblova Nova krama je posneta po A. Gspan: Cvetnik (slovenskega umetnega pesnishtva do srede XIX. stoletja), I. knjiga; Lj. 1978. Ob Vodushkovi omembi »gumbnice« v sonetu Rozhe in plevel prim. angl. besedo »knobble« – majhen gumb. (Op. I. A.)