Revija SRP 67/68

Ivo Antich

 

(NE)ODVECHNO VPRASHANJE: KAJ JE TO

»EU-RAJSKO STANJE«?

 

Nemshki spisovalec objavi isti spis v petih periodichnih publikacijah (hkrati) in od honorarjev solidno prezhivi. Slovenski spisovalec, che mu spis po nakljuchju objavi ena (polanonimna) publikacija in mu ga she bolj po nakljuchju morebiti (z »dozhivljenjsko« zamudo in po vsakrshnih urgencah) tudi (minimalno) honorira, ob poskusu objave istega v drugi (za dlako manj polanonimni) publikaciji slishi (logichni, detektivsko-policijsko uglasheni) U-govor: »Ne moremo objaviti, ker je bilo zhe objavljeno.«

Logichni (n)eUro-sklep (poldrugo stoletje po Dragotinu Dezhmanu alias Karlu Deschmannu): slovenski spisovalec naj postane nemshki spisovalec... (?)

 

 

___________
»eu« v grshchini pomeni »dobro«, tudi kot predpona, npr. evforija (op. avt.)