Revija SRP 67/68

Eugen Gomringer

 

MOLCHATI

 

schweigen

schweigen

schweigen

schweigen

schweigen

schweigen

schweigen

 

schweigen

schweigen

schweigen

schweigen

schweigen

schweigen

schweigen

 

molchati

molchati

molchati

molchati

molchati

molchati

molchati

 

molchati

molchati

molchati

molchati

molchati

molchati

molchati

 

 

 

EUGEN GOMRINGER (1925, Cachuela Esperanza, Bolivija; oche Shvicar, mati Bolivijka); shtudiral ekonomijo in zgodovino umetnosti v Bernu in Rimu; profesor teorije estetike na umetnostni akademiji v Düsseldorfu. Utemeljitelj in najpomembnejshi avtor konkretne (konkretistichne, vizualne) poezije ne le v nemshki, temvech v celotni svetovni literaturi. Po prvi, zgodovinsko pomembni zbirki konstelacije (konstellationen, 1953; vse besede v svojih tekstih in naslovih pishe z malimi chrkami) je objavil she shtevilne zbirke, antologije, razprave, vse posvechene konkretizmu. Njegov izhodishchni teoretichni tekst od verza h konstelaciji; namen in oblika nekega novega pesnishtva (vom vers zur konstellation; zweck und form einer neuen dichtung, 1954) ima kot moto citat iz Mallarméjeve »protokonkretistichne« pesnitve Met kock (1897) z omembo »une constellation«; navezava je ochitna, prav tako pa tudi specifichno nadaljevanje moderne poezije, pred katerim se je ustavil celo Hugo Friedrich s svojo Strukturo moderne lirike, cheprav gre v bistvu le za dosledno izpeljavo tez, ki jih je prav on analitichno-esejistichno predstavil v tej knjigi. Danes je konkretna poezija normalen del literature (kot je npr. strip normalen del likovne umetnosti) in je obichajno uposhtevana tudi v sploshnih pesnishkih antologijah (npr. Gomringer v Deutsche Gedichte – Eine Anthologie, 1984, 2002). Beckett (drama), Borges (proza), Gomringer (poezija) zlasti z vidika inovativnosti predstavljajo trojico kljuchnih avtorjev literature XX. stoletja; pesem molchati (schweigen) pa je »key poem« avtorjevega opusa (v izvirni, minimalistichni, vizualno povedni obliki nakazuje bistveni problem besedne stvaritve kot papirnatega »bunkerja« ali utrdbe, ki je presechishche govora in molka, hkratne izrochitve in nedostopnosti, s »praznino« v sredishchu).

 

Izbor in opomba Ivo Antich