Revija SRP 65/66

Natalija Narochnicka
 

UKRAJINA

(Zgodovinska retrospektiva in geopolitichna perspektiva)

 

»Nash Kijev onemogli, zlatoglavi,
Ta praoche ruskih mest,
Bo zdruzhil z ognjevito Varshavo
Svetinje svojih vseh grobov?«

 

A. Pushkin je ob primeru Napoleonove invazije s svojim izrednim zgodovinskim obchutkom razumel, da v odlochilnih trenutkih pritiska Zahoda na Rusijo stopi v ospredje to za pravoslavno slovanstvo usodno vprashanje. Poljaki v XVII. stoletju in kajzer Wilhelm v prvi svetovni vojni ter Hitler v drugi so definirali osrednjo nalogo svojega »Drang nach Osten«: osvojitev Ukrajine. Na glavni cilj na postsovjetskem ozemlju – utrditev dokonchne lochitve Ukrajine od Rusije – je opozarjal zmagoslavni Zbigniew Brzezinski leta 1991.

Danes se v zrcalu zgodovine kot posredniki na pogajanjih pojavljajo »sence pozabljenih prednikov«, predsedniki Litve in Poljske – katolishkih drzhav, ki sta za dolgo do okrepitve Rusije zasuzhnjili pravoslavno Ukrajino in nachrtovali v XVI. stoletju tako imenovano Baltsko–chrnomorsko unijo, ki bi kot sanitarni kordon lochevala »Moskovijo« od morij in od »civilizirane« Evrope. V XX. stoletju je Poljska, ki se je sprenevedala kot nedolzhna zhrtev pakta Molotov–Ribbentrop, pol leta pred tem predlagala Hitlerju svoje usluge pri osvajanju Ukrajine (pred tem se je celo udelezhila razkosavanja Cheshkoslovashke)* – v tem primeru bi se kot zaveznica Hitlerja Poljska raprostirala »od morja do morja«...

Lahko smo samo osupli nad modrostjo ruskih politichnih umov, ko prebiramo memorandum ministra P. N. Durnova, ki ga je pripravil za Nikolaja II. leta 1914 na pragu prve svetovne vojne: »Vashe Velichanstvo! Edina nagrada v tej vojni je lahko Galicija, ... le norec bi hotel pridruzhiti Galicijo. Kdor si pridruzhi Galicijo, bo izgubil imperij...«

Povprechen chlovek danes zhe ne ve, kaj je to Zakarpatje. To ni vech Galicija, ampak so pravoslavni Rusini...

Federalizacija Ukrajine in sprememba oblike drzhavne enotnosti z avtonomijo in administrativno samostojnostjo Vzhoda in Juga – ta varianta je zmozhna zashchititi interese Ukrajincev, obvarovati pravoslavje, umiriti ambicije zahodnih ozemelj in ohraniti enotnost ukrajinske drzhave, ki stoji na robu razpada. V tem so po nashem mnenju interesi tako Rusije kot Ukrajine.

 

Iz rushchine prevedel Just Rugel

 

________
* op. prev.
Iz daljshega teksta izbral Just Rugel. Celoten chlanek v rushchini je na spletni strani:
http://www.narochnitskaia.ru/ (Op. ur.)