Revija SRP 65/66

Ivo Antich
 
POPARE
 
(Posthistorichne parabole)

 

 
MONA LEEZZA
(in pankapitalistichna »osama«)
 
Najmochnejsha zhenska sveta
nenavadno ime ima:
»Kondolenca rizheve dame«
v igri globalne osame,
kapitalske monodrame
o strahu iz rizheve slame.
 
Ponuja se namrech ugotovitev,
da se dogaja uresnichitev
teorije Cheha Karla Kautskega
(bil je socialdemokratski bonec,
tipichni mittelevropski brezdomec,
razpet med snovalca Marxa – Prusa
in izvajalca Lenina – Rusa)
o vishku kapitalizma bratskega:
njegov »ultraimperializem«
je pravzaprav danashnji globalizem.
 
Glavni imperialisti
so vrhovni globalisti
in svetovni policisti,
a vodilna policistka
je za Ruse specialistka,
chrnska rusistka, slavistka.
 
Je edini odgovor zmeraj isti:
z njim razpolagajo – teroristi
(ki vdirajo v idilo USA-doma
brez antipestilentnega kondoma)?
 
 
 
KONDOM(INIJ)
 
Che chlovek chisto laichno sodi,
je za problem v piranski posodi
reshitev po znani metodi:
suverenost – lihi in sodi.
 
To bi bila hkrati pregrada
zoper nevarnosti spopada.
Preprosta kondominacija
kot kondomska izolacija.
 
 
 
KOR-EJA
 
Od Koreje do Koroshke
pleshejo kokoshke
ples korejski (priskuten),
v vidovici tresoch joshke.
 
Ples se zdi neroden,
vendar je usoden.
Zdi se tudi akuten,
a je kronichno obchuten.
 
 
 
CHASOVNA PRIZMA
 
Chasovna prizma:
otroci komunizma
so chez noch postali
mojstri kapitalizma;
 
njihovi otroci
pa se bodo lasali
kot dvorni norci
novega fevdalizma.
 
 
 
RDECHA NIT MITROPE
(Rdechi mit Evrope)
 
Rdechi niti
je mozhno slediti
do Tabora, kjer so levi
(revni) husiti
v srcu mitropizma
dali osnutek »komunizma« –
vse tisto pozneje
je shlo le chez meje
in se razraslo v veje
kot »istega odmevi«...
 
 
 
GLOBALNO STANJE
 
Takshno se zdi globalno stanje,
da sploh ni vech vprashanje,
ali socializem
ali nacizem,
ampak je le she eno
vprashanje zasoljeno:
ali maligni
ali benigni
socialnacizem
kot panimperializem.
 
 
 
HISTORICHNE ZANKE
 
Iz step skupaj z Avari
pridejo v Karavanke,
znajdejo se v omari,
ujeti v mochi zanke.
 
S pomochjo Avarov
rinejo med Franke,
znebijo se Avarov
s pomochjo Frankov zanke.
 
O(b)stanejo v omari
pod Karavankami,
pacajo se v pari,
omrezheni z zankami.
 
 
 
DIVIDE ET IMPERA
 
V severnem, podalpskem kotichku Balkana
ni bilo prostora za dva velikana:
Vrazu se je kazalo brzh pobrati,
od njega so imeli korist Hrvati.
 
Presheren namrech ni mogel dovoliti
»shtajercijanstvu« do veljave pripluti,
kajti z njim so Nemci skushali razbiti
Slovence kot Luzhichane v dve poluti...
 
 
 
KOLO V BLATU
(5000 let staro kolo, ohranjeno na Ljubljanskem barju)
 
Kako je na Barju s prednamci,
so res geniji ti Barjanci?
 
So tudi slovanski mochvirniki
lahko po izumih izvirniki?
 
Izumili so leseno kolo,
le da je v blato za vedno zashlo...
 
 
 
CHASOPISI Z ROMANI
(ali »shpanska doba« listanja knjig)
 
Chasopisi z romani,
s chasopisi romani –
kdor hoche vse to prebrati,
ne sme ne jesti ne spati.
 
Lahko pa tudi navadna
knjigoljubiteljska glista
kakor »zhirija nagradna«
te kupe knjig le prelista.
 
Po novem namrech za roman je
primerno - chasopisno branje.