Revija SRP
/Svoboda, Resnica, Pogum/
 
 
 
 
 
Letnik 12, oktober 2004
shtevilka 63/64
 
 

 

   
Izdajatelj revije
 
REVIJA SRP
Zavod za zalozhnishtvo na podrochju kulture in umetnosti,
Revija SRP /Svoboda, Resnica, Pogum/, Ljubljana
m.sh.1339427, d.sh.71461965, b.r. 02031-0253838625
i.a: http://www.revijasrp.si
e.m: urednishtvo@revijasrp.si
utemeljitev chrkopisa glej Zbornik Bohorichica 2001,2003
Naslovnica
Mirko Bratusha: Slovenski likovni kanape, 20000
Izbor likovnih del
Ksenija Makarovich
Tisk
FLEKS d.o.o., Zapotok 128, 1292 Ig
Urednishtvo
Revija SRP, Prazhakova 13, 1000 Ljubljana
Urednishki odbor
Rajko Shushtarshich – odg. urednik,
Ivo Antich – lektor in korektor,
Lev Detela (Dunaj) – neprevedene knjige,
Matjazh Hanzhek – chlovekov razvoj,
Ksenija Makarovich – likovna priloga,
Franko Bushić (Split), Igor Korshich,
Matevzh Krivic, Jolka Milich,
Just Rugel (Moskva)
Narochila, prodaja
Knjigarna KONZORCIJ, Zalozhba Mladinska knjiga,
Slovenska 29, 1000 Ljubljana
Izposoja na dom
Slovanska knjizhnica, Einspielerjeva 1
p.p. 2670, 1001 Ljubljana
Revijo sofinancirajo
sodelavci
 
ISSN 1580-6499