Revija SRP 61/62

Nikola Shop

 

POZABA

 

Poplesuje dneva odsev in povsod ugasha,

jaz pa sem sredi vseh stvari spokojen.

Gibki lik tvoj se vse bolj tanjsha.

Vse bolj razblinjen, vse bolj presojen.

 

 

 

Iz hrvashchine prevedel Ivo Antich

 

 

 

 

Nikola Shop (1904 – 1982), hrv. pesnik, rojen v Jajcu (BiH), gimn. v Banjaluki in Beogradu, v slednjem od 1921, sprva shtudiral pravo, nato komp. in latinshchino, bil srednjesholski profesor, med bombardiranjem 1941 pri skoku z balkona poshkodoval hrbtenico, kot invalid poslej zhivel v Zagrebu, prevajal iz lat., pisal tudi lirsko prozo, dramske pesnitve. - Rojen istega leta kot Kosovel in Kocbek (umrl le nekaj mesecev za slednjim), vsi trije po shtudiju romanisti, v njihovih pesnishkih opusih vzporednice v razvojnem loku »od zemlje do vesolja«, od identifikacije z domacho pokrajino do kozmichnih razsezhnosti moderne chloveshke eksistence, od »impresionizma« do »ekspresionizma/modernizma«, od zemeljsko-podezhelske (idilichne, zlasti jesenske) intime do kozmichne (ekstatichne, mistichne, vizionarne) »groze«, od tradicionalnih rimanih kvartin do bolj prostih oblik. Tematska zgovornost naslovov - Kosovel: Pesem s Krasa, Krashka jesen, Vas za boriEkstaza, Ekstaza smrti, Ena je groza, Smrt (»Mi gremo/ proti Kozmosu.// Povsod je Kozmos:/ v vsaki dushi,/ v vsakem srcu.«); Kocbek: Zemlja (prva zbirka, 1934, shtajerska vas v ciklu Jesenske pesmi) – Groza (druga zbirka, 1963, pesem Znamenje: »Vesoljna groza poje...«); Shop: zgodnje pesmi s podobami bosanske vasi, npr. Jesenska pot (s »kocbekovskim« govedom), Vecher v polju – pozneje pa npr. pesem Groza, cikli Vesoljski pohodi, Hishice v vesolju, zbirka Astralije (1961). Pri vseh treh je navzocha tako religiozna kot socialno-bratska senzibilnost (npr. Kocbekov cikel Tovarishke pesmi v Zemlji), Shop v socialnih pesmih iz 30. let tudi neposredno nagovarja Boga (cikel t. i. »molitev«), ena od njegovih zbirk Jezus in moja senca (1934). Cheprav sta pri Shopu jasno locheni predvojna in povojna faza, so elementi poduhovljenosti navzochi zhe prej, pravzaprav od zachetka, ob spremenljivosti vsega (npr. Kosovelovi pesmi Iz techajev, kjer svet »zdrsi iz techajev«, in Prerojenje, Kocbekovi pesmi z naslovom Spreminjanje); tako je za Shopov opus kljuchna shtiriverzna miniatura Pozaba (Zaborav) iz zach. 30. let z razblinjanjem osebe v skrivnost med (skrivnostnimi) stvarmi. Vsi trije so usodno zaznamovani s chasom: Kosovel in zlasti Kocbek do neposrednega socialnozgod. angazhmaja, Shop s prelomom v zasebnost. Shop je bil dolgo v ozadju kot soliden pesnik iz chasa med vojnama, v zadnjih desetletjih pa se je vse bolj dvigal iz »pozabe« (v kateri se je »astralno« prerodil), prevajali so ga na Zahodu, v angl. celo Auden, ital. kritik Bagneri ga je oznachil kot najpomembnejshega slovanskega pesnika in enega najvechjih na svetu. Danes velja za eno prvih imen hrv. poezije, nekateri na Hrvashkem ga imajo celo za najvechjega hrv. pesnika 20. stol. (Op. prev.)