Revija SRP 61/62

Lucijan Vuga

SAMO MENI

 

 

 
svilenonezhno shepeta vetrc polzech ob ushesih
samo meni
naokoli nihche ne kazhe da se mu dogaja
samo meni
 
prevajam kodne shume v razumno govorico
samo meni
sprehajaje se v preteklosti pokrajinah znanih
samo meni
   
je slutiti vabljive cilje med odmikanjem obzorja
samo meni
ki so spojeni z nekje onkraj zhivechimi spomini
samo meni
 
***
 
 
vnovich
 
che se enachba mnogih neznank izide
je kot preprost seshtevek s prsti rok
ki bozhje chudo si jih ogledati smem
vnovich
za vsakim znakom v tkivu jezika
neizpete so poeme mnogochlene
in mnogi znaki povezani v verigo
vnovich
 
oprimem se bolj slutnje kakor vede
po njeni sledi z muko vmesni rezultat
me vracha skoraj na zachetek da se lotim
vnovich
 
***
 
 
stojech ob strani se kratkochasim
  
stojech ob strani se kratkochasim
vesoljsko krozhishche mnogih izhodov
mar kazhe nam en samcat buren vstop
 
otroci razigrani na vrtiljaku s posnetki iz sveta odraslosti
  
zaplata trave je she ostala na obrobju
preshtetih bilk bi naneslo obilo
morda bi se z njimi zamudil ves dan
 
sem se ne splacha kosilnici ne motijo pregostega prometa
 
preostal je klasek ali zakrnela cvetka
zaneseno s prostranega travnika od nekod
ali v besednjaku ohranjeni zastareli izraz
 

***

 
 
v-s-e
 
menda
na konici osti je bilo nekoch zdavnaj
v-s-e
se lahko razbohotilo je vsepovsod
napolnjuje neskonchja in onkraj njih
vse do najmanjshih vlakenc zadnjih pik
neznatnih iztochnic neshtetih roditev
morebiti
da
 

***

 
 
nich vech
 
enaindvajsetega
dvanajstega
dvatisochtri
trinajsta
in
triinpetdeset
nich vech
enaindvajsetega
dvanajstega
dvatisochtri
trinajsta
in shtiriinpetdeset
nich vech
 

***

 
 
! 
 
naenkrat sem se zbal nenehne neustrashnosti
povsod so vendar takshne in onakshne meje
onkraj katerih se zavedno spremenijo
stvari odnosi in obrazi
izzivajo prestopi
usodnost
biti
iti
?
!
 

***

 
 
pozdraviti
 
pozdraviti
 
ne pozdravi telesa
iskreno
dúshi blazhi bolechino
brezbrizhno
vseka nove rane
 

***

 
 
vselej v istem svetu
 
v reki
obliva nova voda
vselej isti tok
me
 
izdihnem
vdihnem svezhega
vselej v istem zraku
sem
 
prishel
in zhe odhajam
vselej v istem svetu
bom
 

***