Revija SRP 61/62

Danijel Malenshek
Vprashalnica

 

KJE SO DOSJEJI?
 
Odlomki iz tozhbe Danijela Malenshka zoper RS, Vlado RS zaradi
izrochitve dosjeja nekdanje Sluzhbe drzhavne varnosti in plachila odshkodnine
 
 
 
I.: V glasilu Socialnodemokratske stranke Demokracija sht. 22 z dne 29. maja 2003 je bila na naslovnici chez celo stran najavljena objava 100 znanih Slovencev v t. i. "udbo.net" in v tej isti shtevilki je bil tudi dejansko objavljen seznam znanih Slovencev na str. 12 14, in sicer po ochitni presoji in izbiri urednishtva. Med ostalim je bil objavljen tudi podatek o tem, da naj bi kot "vir" s t. i. UDBO sodeloval tudi tozhnik.

DOKAZ : fotokopija biltena Demokracija

II.: Po trditvah dr. Veljka Rusa, dr. Ljuba Bavcona, dr. Cirila Ribichicha in shtevilnih drugih je bila t. i. UDBA del legitimnega in demokratichnega sistema Socialistichne Republike Slovenije in je bilo zato sodelovanje z njo tako rekoch legitimna, che zhe ne chastna obveznost vseh njenih drzhavljanov. Njihovim strokovnim argumentom pritrjuje tudi sploshno znana ugotovitev, da ni bilo nikdar ugotovljeno drugachno stanje. Takshno stalishche je zavzel tudi tozhnik v kazenski zadevi II K 374/93 Temeljnega sodishcha v Ljubljani, in sicer z navedbami v zaslishanju in she dodatno s posebno izjavo sodishchu dne 15. 11. l993.
Sodishche ni sledilo takshnemu stalishchu, ampak je izreklo zaporno kazen, chesh da je ochitanje udbovstva zhaljivo in kaznivo.

DOKAZ : fotokopija cit. sodbe in izjave

III.: Kot je torej razvidno iz dejstev (pod tochko II) je bilo s strani slovenskega pravosodja ugotovljeno, da je biti povezovan z UDBO nekaj slabega in za prizadete shkodljivega. Takshno stanje se je v zadnjih letih, odkar prihajajo na dan podrobnosti o zlochinski dejavnosti UDBE v zvezi z izvajanjem organiziranega drzhavnega terorja in zlochinstva od povojnih mnozhichnih pomorov, ropanja premozhenja, vsakrshnega zatiranja sodrzhavljanov itd. pa vse do nezakonitega nadzorovanja ljudi, vodenja raznoraznih nezakonitih evidenc in dosjejev, celo nezakonitih po nachelih in konkretnih dolochilih sicer nichnega, vendar kljub temu uveljavljanega t. i. revolucionarnega prava - she zaostrilo! Objavljanje tovrstnih podatkov v javnih obchilih in she posebej izpostavljanje posameznikov na nachin, kot to pochenja glasilo Demokracija je shkodljivo za vse in tudi za tozhnika. To ne glede na razloge, zakaj avtorji teh objav objavljajo selektivne sezname, na katerih so praviloma samo uradne osebe in nepomembni ulichni ovaduhi, manjkajo pa imena organizatorjev, nadzornikov in uporabnikov udbosistema, zlasti pa ni poudarjena odgovornost Zveze komunistov, ki je dejansko kot orodje uporabljala in zlorabljala t. i. UDBO, se ji pozneje odrekla in jo prepustila zanichevanju ljudstva enako kot shtevilne druge institucije in posameznike svoje t. i. ljudske oblasti.

DOKAZ : sodna presoja navedenih okolishchin in dejstev

III.a: Tozhnik je zaradi objave njegovega imena med t. i. viri UDBE oshkodovan in trpi posledice v zasebnem in javnem zhivljenju, saj je v javnosti prepoznan kot politik in javna oseba brez hipotek na svojem ugledu. Tozhnik mora pojasnjevati in dokazovati, da so kakrshnakoli sumnichenja glede njegovega sodelovanja z UDBO chisto odvech, tega pa med drugim ne more uspeshno storiti drugache kot z razkritjem t. i. dosjeja o njem, ki ga je vodila SDV SRS. Tozhnik namrech odklanja zakonsko navidezno razkritje t. i. udbovskih arhivov na podlagi njegove pravice do zasebnega vpogleda v listine, ki zadevajo njega osebno. Kot je razvidno iz ukrepov zoper Janeza Markesha, novinarja Maga, ki je tako pridobljene podatke javno uporabil za svojo rehabilitacijo, je vsakrshno javno razpolaganje s podatki iz dosjejev protipravno! Kako naj torej tozhnik dokazuje svojo neoporechnost v luchi podatka, da je bil eden najpomembnejshih udbovskih virov, vreden uvrstitve med 100 pomembnih Slovencev, povezanih z UDBO?

DOKAZ : presoja sodishcha, zaslishanje Markesh Janeza ter aktualnega ministra za notranje zadeve in pravosodje

IV.: V luchi vsega povedanega se prav lahko vsak prizadeti vprasha, ali pri takshnem stanju rechi in nemozhnosti kompetentnega dokazovanja resnice ni mogocha ponovitev iz chasov drzhavljanske vojne, ko so neki neodgovorni zlochinci po kratkem postopku brez zaslishanja, pritozhbe in sploh brez vsakrshnega postopka lahko sprejemali tajne oznachbe za koga, da je izdajalec, ga prek svojih hlapchevskih morilcev usmrtili, ne da bi mu kdajkoli povedali zakaj, in je she danes, ne samo mrtev, ampak tudi zanichevan? Ne vem, ali se vsi prizadeti tega zavedajo. Ali pa morda prav hochejo dosechi podobno stanje in posledice? Duhovni ochetje teh metod, pa tudi njihovi praktichni izvajalci so she vedno tu! Zato so tudi takshne metode she vedno tu, in ne samo tu, ampak so ochitno tudi dovoljene. Saj tudi parlamentarna RS doslej ni zmogla mochi, da bi prerasla to stanje, zakonsko zadovoljivo uredila ustrezne zadeve in tako stopila ob bok vsem drugim evropskim drzhavam s podobno preteklostjo!

DOKAZ : sodna presoja

 

______
1 UDBA SDV (Uprava drzhavne bezbednosti Sluzhba drzhavne varnosti) (op. ur.)